Edmundas Vaitekūnas su „darbiečiais“ kandidatuoja į Vilniaus tarybą
Bu­vęs Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos (LRTK) va­do­vas Ed­mun­das Vai­te­kū­nas su Dar­bo par­ti­ja kan­di­da­tuo­ja į Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą.

„Darbiečių“ kandidatų sąraše šios partijos narys E. Vaitekūnas įrašytas devintu numeriu.

Buvęs LRTK vadovas sausį gresiant pašalinimui pasitraukė iš komisijos. LRTK jau buvo nutarusi kreiptis į Seimą dėl E. Vaitekūno atšaukimo dėl šiurkštaus tarnybinio pažeidimo.

E. Vaitekūnas savo viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje yra nurodęs su R. Žadeika draugaujantis nuo 1993 metų, su Z. Sarakiene – dar iki jai pradedant vadovauti televizijai.

E. Vaitekūnas laikėsi pozicijos, kad deklaruotos pažintys su LNK ir „Radiocentro“ atstovais nesikerta su komisijos nario pareigomis.

Savivaldos rinkimai vyks kovo 3 dieną.