Dėl balsų pirkimo Kalvarijoje policija pradėjo tyrimą
Po­li­ci­ja pra­ne­šė pra­dė­ju­si dar vie­ną, jau de­vin­tą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mų rin­ki­mų pa­žei­di­mų. Sek­ma­die­nio va­ka­rą pra­dė­tas ty­ri­mas dėl truk­dy­mo pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų tei­se Ma­ri­jam­po­lės aps­kri­ty­je, Kal­va­ri­jo­je.

Policija pranešė, jog vykstant automobiliu į rinkimų apylinkę, dviems gyventojoms buvo pasiūlytas atlygis, jei jos balsuotų už tam tikrą partiją.

18 val. duomenimis, policija iš viso gavo 192 pranešimus apie galimus pažeidimus.