Dalia Grybauskaitė: „Žinau, už ką balsavau“
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko leng­vai ap­sisp­ren­du­si, už ką bal­suo­ti Vil­niaus me­ro ir sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se. Tre­čia­die­nį da­ly­va­vu­si iš­anks­ti­nia­me bal­sa­vi­me Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė­je, ji tei­gė, jog tarp jos ke­lia­mų kri­te­ri­jų bu­vo „są­ži­nin­gu­mas, ar vyk­do­mas duo­tas žo­dis“, taip pat skaid­ru­mas.

„Tai yra vienas pagrindinių mano kriterijų“, – sakė ji, paklausta, ar jai buvo svarbi kandidatų skaidri praeitis.

„Man buvo lengva išsirinkti, nors kandidatų ir septyniolika. Bet žinau, už ką balsavau“, – sakė D. Grybauskaitė.

Šalies vadovė sako nereitingavusi politikų pasirinktame sąraše, sakydama, kad pasitiki pasirinkta „organizacija“.

„Kai balsuoji, tikiesi, kad išrinks tą, už kurį balsuoji, bet ne visada taip išeina. O permainos ir taip vyksta, jos priklauso nuo mūsų pačių, nuo kiekvieno Lietuvos žmogaus“, – teigė prezidentė, paklausta, ar balsavo už permainas sostinėje.

Prezidentė sako balsavusi rinkimuose iš anksto, nes šią savaitę išvyksta vizito į Slovakiją ir Austriją.

Ji taip pat mano, jog tiesioginiai merų rinkimai pasiteisino.

„Manau, kad taip. Jie po truputį įgyja daugiau drąsos ir jėgos. Gal ateityje reikės ir tikslinti įstatymus, bet taip, tai yra galimybė žmonėms tiesiogiai pasisakyti, tiesiogiai rinkti. Po tų pasikeitimų tiesiogiai renkami (merai – BNS) visiškai kitaip jaučia ir žmonių paramą ar kritiką, yra jiems tiesiogiai atskaitingi“, – kalbėjo D. Grybauskaitė.