Biržų liberalai nutarė sudaryti koaliciją su „valstiečiais“
Bir­žų ra­jo­ne na­cio­na­li­niu ly­giu aš­triai vie­na ki­tai opo­nuo­jan­čios par­ti­jos – val­dan­čio­ji Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga ir opo­zi­ci­nis Li­be­ra­lų są­jū­dis – į sa­vi­val­dos rin­ki­mus pla­nuo­ja ei­ti vie­nu koa­li­ci­niu są­ra­šu.

Tiek Liberalų sąjūdžio, tiek „valstiečių“ atstovai sako, jog savivaldoje partijų skyriai patys apsisprendžia dėl bendradarbiavimo su kitomis partijomis, ir regionuose daugiau lemia ne ideologiniai skirtumai, o personalijos.

„Mes nusprendėme, kad neribojame skyrių ėjimo ir koalicijų formavimo, šiemet pakeitėme partijos įstatus, skyriams suteikėme daugiau savarankiškumo. Partija nesikiša į skyrių sprendimus sudarinėt koalicinius sąrašus, Biržų liberalai nutarė sudaryti koaliciją su „valstiečiais“, – BNS sakė Liberalų sąjūdžio vadovas Eugenijus Gentvilas.

„Mes esame turėję pašnekesį, ar turėsime sąrašą partijų, su kuriomis nerekomenduojama sudaryti koalicijų, pasvarstėm ir pasijuokėm, kad nedarysim, nebent su „Drąsos keliu“ neleisim, bet kadangi nebėra „Drąsos kelio“, tai nesudarinėjam tokio sąrašo, laisvas apsisprendimas rajonuose“, – kalbėjo E. Gentvilas.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Biržų rajono skyriaus vadovas parlamentaras Audrys Šimas sako, jog sprendimą „sutelkti bendrą didelį tvirtą sąrašą“ lėmė siekis laimėti rinkimus, o koaliciniame sąraše bus ir nepartinių žmonių, vietos visuomenininkų.

Kandidatu į merus „valstiečiai“ su liberalais kelia dabartinį Biržų seniūną, konservatorių partiją palikusį Vytą Jarecką.

„Abiejuose sąrašuose yra daug ir nepartinių žmonių, ir mes darom tokį bendrą koalicinį sąrašą, nes rajonuose atotrūkis tarp partijų pažiūrų yra mažesnis, rajone daugiau žiūrima į personalijas, žmones“, – BNS sakė A. Šimas.

„Mes kvietėmės jungtis ne tik liberalus, buvo kalbos ir su kitomis partijomis, judėjimais, mes norime sutelkti bendrą didelį tvirtą sąrašą ir eiti į rinkimus, kad juos laimėtumėm. Rajone stagnacija, niekas nevyksta kokie 8 metai, projektai įgyvendinami silpnai, postūmis Biržų rajone į priekį labai nežymus“, – kalbėjo A. Šimas.

Koalicinis sąrašas savivaldos rinkimuose turi perkopti aukštesnį barjerą – gauti ne mažiau kaip 6 proc. rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų, partijos ar visuomeninio komiteto kandidatų sąrašui kartelė yra 4 procentai.

Savivaldybių tarybų rinkimai vyks kovo 3 dieną. Tai bus antrieji rinkimai, kai merai renkami tiesiogiai.