Aukoti galima ir per mokėjimų sistemą
Gi­ta­nas Nau­sė­da, Vy­riau­sio­je rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je re­gis­truo­tas sa­va­ran­kiš­ku LR pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos da­ly­viu, pra­dė­jo telk­ti lė­šas po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos fi­nan­sa­vi­mui. 

Šalies įstatymams griežtai ribojant nepriklausomų kandidatų galimybes priimti aukas, pirmą kartą Lietuvos politinių rinkimų istorijoje piliečiams sudaryta galimybė aukas pervesti keliais kompiuterio mygtuko paspaudimais per inovatyvią mokėjimų sistemą, rašoma pranešime spaudai.

„Dabartinis politinių kampanijų finansavimo reglamentas sukurtas tam, kad užtikrintų kuo skaidresnę politinę sistemą, tačiau saugikliai, sudėti įstatyme, suteikia daugiau pranašumo partijoms bei jų remiamiems atstovams. Partijų dotacijos iš biudžeto ir iš kitų šaltinių gautos pajamos leidžia joms dosniai paremti savo kandidatus, tuo tarpu nepriklausomas kampanijos dalyvis gali pasikliauti tik piliečių, fizinių asmenų, aukomis, kurių apimtis griežtai ribojama, o rėmėjų atskaitomybė – reglamentuojama. Ieškojome būdo, kuris padėtų pritraukti daugiau mažų aukų iš neabejingų piliečių ir supaprastintų patį aukojimo procesą“, – teigia Algė Budrytė, G. Nausėdos rinkimų štabo vadovė.

Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas numato griežtus apribojimus, neleidžiančius fiziniams asmenims kandidatų remti daugiau nei 10% nuo savo praėjusių metų deklaruotų pajamų, o paramos suma negali viršyti bendros 8850 eurų sumos. Lietuvos Respublikos piliečiai, nedeklaravę turto už 2017 metus, politinę kampaniją paremti gali iki 12 eurų.

G. Nausėdos rinkimų štabas pasitelkė mokėjimų surinkimo sistemą, kuri leidžia gyventojams patogiu būdu pervesti mažą auką nuo 1 euro iki 12 eurų arba didesnę sumą.

Per 2019 m. prezidento rinkimų kampaniją kandidatas daugiausiai galės išleisti 1,1 mln. eurų, įskaitant asmenines lėšas, kurios negali sudaryti daugiau nei 17,7 tūkst. eurų.