Arvydas Juozaitis VRK grąžino parašų rinkimo lapus
Ar­vy­das Juo­zai­tis, pre­ten­den­tas į kan­di­da­tus Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to rin­ki­muo­se, grą­ži­no par­ašų rin­ki­mo la­pus. Jis nu­ro­dė, kad bu­vo su­rink­ti 22 508 par­ašai po­pie­ri­niuo­se par­ašų rin­ki­mų la­puo­se ir 13 906 par­ašai por­ta­le „Rin­kė­jo pus­la­pis“.

Arvydas Juozaitis, pretendentas į kandidatus Respublikos Prezidento rinkimuose, grąžino parašų rinkimo lapus, rašoma pranešime spaudai.

Primename, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija numato, kad kandidatu į Respublikos Prezidentus įregistruojamas Lietuvos Respublikos pilietis, atitinkantis teisės aktuose nustatytas sąlygas ir surinkęs ne mažiau kaip 20 tūkstančių rinkėjų parašų.

Prezidento rinkimų įstatymas numato, kad pretendentų būti kandidatais į Respublikos Prezidentus parašų rinkimas baigiamas 2019 m. kovo 28 d.

Patvirtinti kandidatų sąrašai š. m. balandžio 12 d. bus paskelbti VRK interneto svetainėje.