Arvydas Juozaitis: „Dainų dainelėje“ reikia uždrausti dainuoti angliškai
Tau­ra­gė­je vie­šė­jo ir su tau­ra­giš­kiais su­si­ti­ko jau tre­čia­sis pa­sis­kel­bęs kan­di­da­tas į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tus – fi­lo­so­fas Ar­vy­das Juo­zai­tis. De­ja, tau­ra­giš­kiai bū­si­mais kan­di­da­tais ne itin do­mi­si, pa­sik­lau­sy­ti A.Juo­zai­čio at­ėjo vos ke­lias­de­šimt žmo­nių – di­džio­ji kul­tū­ros rū­mų sa­lė bu­vo pus­tuš­tė.

Į prezidentus kandidatuoti apsisprendęs Arvydas Juozaitis atviravo, kad respublikinė žiniasklaida jo nemėgsta, esą jaučiasi jos ignoruojamas, patekti į televizijos laidas jam sudėtinga, mat jis neturi tiek lėšų, kiek kiti kandidatai, į sociologines apklausas jis esąs neįtraukiamas. Kalbėdamas tauragiškiams, filosofas vardijo Lietuvos blogybes: miestai ir miesteliai, nors Europos Sąjungos paramos lėšomis tapo it saldainiukai, tačiau tuštėja, dėl naujosios etatinio apmokėjimo tvarkos patenkinti tik penktadalis mokytojų, o lietuviai baigia pamiršti savo tapatybę – gimtąją kalbą. Tėvynę jauni žmonės, anot A.Juozaičio, laiko Europa, o Lietuva jiems – antroje vietoje.

Prie Sąjūdžio ištakų stipriai prisidėjęs Arvydas Juozaitis turėjo apie ką padiskutuoti su aktyvia sąjūdiete, Tauragės garbės piliete Valerija Bumbuliene. Ramunės Ramanauskienės nuotrauka

Filosofas teigė per keturis pastaruosius mėnesius apvažiavęs apie šimtą miestų ir miestelių, visur jaučiąs didžiulį, kaip jis sako, „tyliosios“ Lietuvos palaikymą.

Kandidatas į prezidentus įvardijo keturis pagrindinius savo rinkiminės programos prioritetus: kalbą, tradicinę šeimą, švietimą ir teisingumą.

– Turbūt ir Tauragėje Europos diena švenčiama labiau nei spaudos atgavimo diena. Nuo švietimo viskas prasideda, nuo „Dainų dainelės“. „Dainų dainelėje“ apskritai reikia uždrausti dainuoti angliškai. O dabartinė švietimo ministrė yra siaubas, – įsitikinęs A.Juozaitis.

Filosofas mano, kad rinkimus nebūtinai laimės tas kandidatas, kuris į rinkimų kampaniją mes didžiulius pinigus. Prezidentas, jo nuomone, yra laiko ženklas pagal to laiko reikšmę. Svečias tauragiškiams pristatė ir naujausią savo knygą „Tėvynės tuštėjimo metas“. Tačiau dabar „iš rašymo išėjo į politiką“.

Prezidento rinkimai vyks 2019 metų gegužės 12 dieną.