Ar Saulius Skvernelis turi pasitraukti iš premjero posto?
Ne­spė­jus prem­je­rui Sau­liui Skver­ne­liui pa­skelb­ti apie spren­di­mą da­ly­vau­ti pre­zi­den­to rin­ki­muo­se, pa­si­py­lė ra­gi­ni­mai jam at­sis­ta­ty­din­ti iš prem­je­ro pos­to.

Politinė organizacija „Tautiškas jaunimas“ organizuoja renginį, skirtą paskatinti S. Skvernelį atsistatydinti iš premjero posto. Skelbimas apie renginį išplatintas bendruomenės „Facebook“ paskyroje.

Tai čia pagrindinė problema bus, ar jis, būdamas premjeru ir dalyvaudamas rinkimų kampanijoje, neperžengs leidžiamų ribų.

„Sauliui Skverneliui, paskelbus apie dalyvavimą LR Prezidento rinkimuose, sąžiningiausia rinkėjų bei konkurentų atžvilgiu būtų palikti Premjero pareigas. Padėkime apsispręsti!“, – rašoma renginio apraše.

Renginys suplanuotas pirmadienį Vyriausybėje. Grupės „Facebook“ paskyroje matyti, kad renginyje dalyvauti ketina apie 200 gyventojų, dar apie tūkstantis renginiu susidomėjo.

Buvęs Konstitucinio teismo teisėjas, šiuo metu – Mykolo Romerio universiteto profesorius Vytautas Sinkevičius tikina, kad Konstitucija neįpareigoja premjero, siekiančio prezidento posto, atsistatydinti iš užimamų pareigų.

– Jūsų nuomone, ar verta premjerui S. Skverneliui paklausyti oponentų ir atsistatydinti prieš prezidento rinkimus iš užimamų premjero pareigų?

Mykolo Romerio universiteto profesorius Vytautas Sinkevičius tikina, kad Konstitucija neįpareigoja premjero, siekiančio prezidento posto, atsistatydinti iš užimamų pareigų.BNS nuotrauka

– Konstitucijoje tikrai nėra reikalavimo, kad asmuo, kuris paskelbia, kad jis dalyvaus rinkimuose, turėtų trauktis iš pareigų. Mes turime situaciją, kai asmuo tik paskelbė, kad jis dalyvaus, bet jis dar nėra įregistruotas kandidatu. Tam, kad jis taptų kandidatu, reikia surinkti 20 tūkst. parašų. taip pat turi būti Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimas, ar jį įregistruos kandidatu. Ir net nuo įregistravimo dienos pagal Konstituciją taip pat nėra tokio reikalavimo, kad jis trauktųsi iš premjero pareigų.

Gali būti truputį kitaip vertinama situacija, kai jis jau pradės dalyvauti rinkimų oficialioje kampanijoje. Konstitucijoje numatyta, kad jeigu šiurkščiai pažeidžiamas Rinkimų įstatymas, tai tada tie rinkimai gali būti pripažinti negaliojančiais. Tai čia pagrindinė problema bus, ar jis, būdamas premjeru ir dalyvaudamas rinkimų kampanijoje, neperžengs leidžiamų ribų. Kitaip tariant, ar nebus naudojamas administracinis resursas, kiti Vyriausybės ir administracijos ištekliai, raginant agituoti už tą kandidatą. Bet šito galima, tikriausiai, išvengti.

– Tačiau labai sunku atskirti, kada užimamos aukštos pareigos pavirsta į nemokamą reklamavimąsi mokesčių mokėtojų lėšomis?

– Iš tiesų yra sunku pastebėti, bet tam yra VRK, pagaliau žurnalistai, kurie viską žino ir mato. Bet tokis pirmiausia yra VRK uždavinys. Tai vienas aspektas

Antras aspektas, jeigu jis bus išrinktas prezidentu, tada iškils situacija, ar jis turi iš karto atsistatydinti po išrinkimo, ar praėjus kuriam laikui.

– Ar vertėtų pasinaudoti S. Skverneliui Vyriausybės įstatyme numatyta proga pasiimti rinkimams skirtas 10 dienų atostogas?

– Tokia galimybė yra numatyta Vyriausybės įstatyme. Ten pasakyta, kad, jeigu Vyriausybės narys dalyvauja rinkimuose, tai jis gali pasiimti 10 dienų atostogų dalyvauti rinkimuose. Bet ką tai reiškia dešimt dienų atostogų? Rinkimų kampanija vyks ne dešimt dienų, o gerokai ilgiau. Todėl labai svarbu, kad administracinis resursas nebūtų panaudotas siekiant būti išrinktam.

– Tačiau gali būti net ir su darbu susijusių klausimų sprendimas arba, pavyzdžiui, politinių oponentų kritikavimas, kuris vėliau gali tų pačių oponentų būti pavadintas politine reklama?

– Todėl reikia elgtis labai santūriai ir neleisti sau to, kas leidžiama dabar. Nes kartais būsimo realaus kandidato, (jis tikriausiai bus įregistruotas kandidatu), retorika kartais yra nesuderinama nei su demokratijos samprata, nei su pagarba opozicijai, nei su pakantumu kitai nuomonei.

Negalima užmiršti, kad opozicija yra tokie pat Seimo nariai, kurie irgi išrinkti tautos. Juos irgi reikia gerbti ir nesimėgauti turima dauguma ir valdžia. Tai yra tokie patys tautos atstovai, kaip ir tie, kurie yra dabar valdančioje koalicijoje. Todėl, aš manau, kad tokių dalykų turi būti išvengta ir bus išvengta, nes kitaip bus galima kalbėti, kad ministro pirmininko postas ir pareigos yra naudojamos kaip politinės rinkimų kompanijos elementas.

– Ar tai reiškia, kad S. Skvernelis, mesdamas iššūkį kitiem kandidatams į prezidento postą, kartu metė nemenką iššūkį ir sau? Juk išlaviruoti šioje politinėje kovoje bus dabar labai sunku.

– Taip, bet normalus dalykas. Politinėje kovoje visada reikia laviruoti. Todėl politinėje kovoje labai svarbu laikytis etinių, moralinių taisyklių: padorumas, oponento gerbimas, neįžeidimas, neužgauliojimas ir nesinaudojimas valdžios posto teikiamomis galimybėmis.