Apylinkių rinkimų komisijoms trūksta maždaug šimto narių
Sa­vi­val­dos rin­ki­mams be­si­ren­gian­ti Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) su­lau­kia sig­na­lų, kad da­ly­je sa­vi­val­dy­bių ky­la prob­le­mų for­muo­jant apy­lin­kių rin­ki­mų ko­mi­si­jas.

VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė BNS sakė, kad, pirminiais duomenimis, stinga apie 100 komisijos narių visoje Lietuvoje.

„Jau šiuo metu gauname iš savivaldybių signalų, jos reikia kreiptis į Teisingumo ministeriją, nes, panašu, kad trūksta narių. Viena problema – partijos nepateikia atstovų ir jau žinome, kad trūksta žmonių komisijoje, kita problema gali išaiškėti vėliau – nors partijos pateikia savo atstovą, bet jie pasižadėjimo neduoda ir nedalyvauja veikloje. Tada vėl reikia kreiptis į ministeriją“, – sakė Rinkimų komisijos vadovė.

Pagal įstatymą, apylinkių rinkimų komisijas reikia sudaryti ne vėliau kaip likus 45 dienoms iki rinkimų. Komisijoje turi būti mažiausiai penki nariai. Juos teisę siūlyti turi partijos ir rinkimų komitetai.

Jeigu kandidatūrų nebuvo pasiūlyta arba pasiūlytosios neatitinka reikalavimų, pateikti kandidatūras privalo teisingumo ministras. Jo siūlomi asmenys negali būti partijų, rinkimų komitetų nariai.

„Su Teisingumo ministerija ta problema, kad mes ne į visas savivaldybių rinkimų komisijas (jos kuruoja apylinkių komisijas – BNS) turime deleguotus atstovus, o čia (apylinkių rinkimų komisijoms – BNS) reikia ir gerokai didesnio skaičiaus. Žiūrime, kur trūksta žmonių, kiek jų trūksta ir kreipiamės į Teisingumo ministeriją, kad jie dėtų pastangas ir ieškotų, nes nesinori, kad rinkimai sugriūtų“, – BNS sakė L. Matjošaitytė.

Anksčiau apylinkių rinkimų komisijose atsiradusias spragas užpildydavo tų savivaldybių administracijų direktoriai.

Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius teigia, kad jam pavestas uždavinys – didelis iššūkis.

„Mūsų žiniomis, trūksta apie 100 apylinkių komisijų narių visoje Lietuvoje. Teisingumo ministerija kreipsis į visuomenę, kviesdama asmenis, atitinkančius įstatyme keliamus reikalavimus, pretenduoti į apylinkių rinkimų komisijos narius. Jeigu nebus pakankamai norinčiųjų, aš pats susitikinėsiu su bendruomenių atstovais ir kviesiu tapti komisijų nariais“, – BNS teigė ministras.

Anot jo, ir anksčiau kildavo problemų sudarant apylinkių rinkimų komisijas, todėl Teisingumo ministerija pasiūlė 22 proc. padidinti atlygį už darbą per rinkimus.

„Tokiam siūlymui buvo pritarta, bet, matyt, daug norinčiųjų dirbti šį atsakingą darbą neatsiranda“, – apgailestavo E. Jankevičius.

Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kovo 3 dieną.