„Rinkėjo puslapis“ per rinkimus bus neprieinamas
Per sa­vi­val­dos rin­ki­mus sek­ma­die­nį Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) iš­jun­gia „Rin­kė­jo pus­la­pio“ elek­tro­ni­nes pa­slau­gas.

Pasak VRK pranešimo, tai daroma dėl saugumo priežasčių. Portalo „Rinkėjo puslapis“ paslaugos nebus teikiamos nuo šeštadienio 20 val. iki pirmadienio.

Tuo metu rinkėjai negalės elektroniniu būdu savo parašų paremti pretendentų į prezidentus, registruotis balsuoti užsienyje prezidento ir Europos Parlamento (EP) rinkimuose, teikti pareiškinių dokumentų kandidatams į EP.

VRK vadovė Laura Matjošaitytė yra sakiusi, kad dėl saugumo sumetimų yra ribojamas vienu metu prie „Rinkėjų puslapio“ galinčių prisijungti vartotojų skaičius, tačiau šis skaičius neskelbiamas.

Sekmadienį Lietuvoje vyks savivaldybių tarybų ir merų rinkimai.