Žmonės, kaip ir gyvūnai, gali jausti Žemės magnetinį lauką
Žmo­nės tu­ri pa­slėp­tą „šeš­tą­jį po­jū­tį“, pa­na­šų į tą, ku­rį tu­ri dau­gy­bė gy­vū­nų. Šis po­jū­tis pa­de­da nu­sta­ty­ti mag­ne­ti­nius lau­kus, lei­džian­čius orien­tuo­tis ap­lin­ko­je.

Smegenyse esantis natūralus „kompasas“ galėjo padėti mūsų klajokliams protėviams keliauti nepasiklystant ir šiuo metu jis vis dar veikia pasąmonės lygmenyje, mano mokslininkai.

Tyrėjai pateikia keletą pačių geriausių šiandieninių įrodymų, kad žmonės geba jausti magnetinį Žemės lauką, lygiai taip, kaip tai daro paukščiai, jūriniai vėžliai, drugeliai ir žuvys.

Tyrimui vadovavo daktaras Joe Kirschvink iš Kalifornijos technologijos instituto, kuris keletą metų žmonėse ieškojo šio magnetinio „šeštojo pojūčio“.

Jo vadovaujama komanda vykdė tyrimus, kurių metu daugiau nei 30 savanorių buvo veikiami judančios Žemės magnetinių laukų jėgos.

Jie buvo pasodinami „narvuose“, kurie blokavo trukdančius elektromagnetinius laukus, ir elektros srovės buvo leidžiamos per ritę, atkartojant procesus, vykstančius Žemės magnetiniame lauke.

Tuomet magnetinio lauko kryptis buvo pakeista.

Elektriniai smegenų įrašai atskleidė subtilią žmonių reakciją, kuri fiksuota nepaisant to, kad nei vienas iš tyrime dalyvavusių žmonių negalėjo pasakyti, kada juos veikė besikeičiantys magnetiniai laukai.

„Mūsų gauti rezultatai rodo, kad žmonių smegenys iš tiesų renka ir selektyviai apdoroja krypties informaciją iš magnetinio lauko receptorių,“ – mokslininkai rašė žurnale „eNeuro“.

Mokslininkai savo išvadose rašo: „Atsižvelgiant į žinomą gyvūnų karalystėje puikiai išsivysčiusią geomagnetinę navigaciją, ko gero, tai nėra didelė staigmena, kad mes galime turėti bent jau keletą funkcionuojančių to komponentų, ypač prisimenant mūsų ne tokių jau tolimų protėvių, klajoklių, medžiotojų-rinkėjų gyvenimo būdą. Visgi, pilnas šio paveldo mastas dar turės būti atrastas.“