Žmonėms vis dar patinka gyventi „geležinkelio stotyse“
Lie­tu­vo­je šiuo me­tu te­bė­ra 19 gy­ven­vie­čių, tu­rin­čių ge­le­žin­ke­lio sto­ties pa­va­di­ni­mą. Sep­ty­nios iš jų pa­va­di­ni­mus ren­gia­si keis­ti, o li­ku­sių­jų gy­ven­to­jai tvir­ti­na, kad „ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je“ no­ri ne tik gy­ven­ti, bet ir mir­ti.

Prieš dešimtmetį mūsų šalyje buvo 41 gyvenvietė, kurių pavadinime figūravo žodžiai „geležinkelio stotis“. Dabar tokių gyvenviečių – 19. Vietovių tokiais pavadinimais sumažėjo 2007 metais, tuometei Vyriausybei rekomendavus keisti vietovardžius, kurių sudedamoji dalis yra „geležinkelio stotis“. 22 gyvenvietės suskubo tai padaryti, septynios pavadinimus rengiasi keisti, o 11-os gyventojai pokyčių nepageidauja.

Carinės Rusijos palikimas

Anot istorikų, geležinkelio stočių pavadinimus turinčios gyvenvietės – Lietuvą valdžiusios carinės Rusijos palikimas. Dabar, praėjus gerokai daugiau nei 100 metų nuo tokių vietovių įteisinimo, daugelyje jų geležinkelio stočių pastatų apskritai nebelikę, daug kur jos yra nebeveikiančios, stovi užkaltais langais.

Siekdama išvengti dviprasmybių, prieš 11 metų Lietuvos valdžia paragino savivaldybės, gavus gyventojų sutikimą, keisti gyvenviečių, kurios vadinasi geležinkelio stotimis, pavadinimus. Kadangi prie daugelio jų yra įsikūrę atitinkami miesteliai, Valstybinė lietuvių kalbos komisija tuomet siūlė naujuosius vietovių pavadinimus sudaryti iš dviejų žodžių, pavyzdžiui, pridedant žodžius „naujasis“, „aukštasis“, „didysis“.

Būtent tokiu pasiūlymu pirmieji pasinaudojo Varėnos rajono savivaldybėje buvusios Valkininkų geležinkelio stoties gyventojai, šią vietovę pavadinę Naujaisiais Valkininkais. Kretingos rajono Medininkų geležinkelio stoties gyvenvietė pervadinta Medininkų kaimu. Šiuos duomenis „Lietuvos žinioms“ pateikė Registrų centras. Kaip vadinasi kitos devynios pavadinimus pakeitusios buvusios geležinkelio stočių gyvenvietės, Registrų centras, pasak jo atstovo spaudai Mindaugo Samkaus, duomenų neturi. Jis teigė, jog buvusios geležinkelio stočių gyvenvietės, jei jose nebeliko gyventojų, visai išnyko, o jeigu žmonės tose vietovėse tebegyvena, joms buvo priskirti gretimų kaimų pavadinimai.

Priešinasi pokyčiams

Kaišiadorių rajono Žaslių seniūnas Mindaugas Nasevičius pasakojo, kad jau dveji metai, kai yra pakeistas gyvenvietės, kuri vadinosi Žaslių geležinkelio stotimi, pavadinimas. Ji tapo Guronimis. „Guronys, kurie garsūs tuo, kad tame kaime gimė kardinolas Vincentas Sladkevičius, yra netoli Žaslių geležinkelio stoties, tad žmonės pasirinko šios, Lietuvoje žinomos vietovės pavadinimą“, – sakė seniūnas.

Anot jo, nors vietovės pavadinimas pakeistas, gyventojai neskuba tvarkyti su šiais pokyčiais susijusių dokumentų. „Juos tvarko tik būtiniausiais atvejais, kai reikia parduoti, dovanoti, testamentu palikti nekilnojamąjį turtą“, – sakė M. Nasevičius.

Šiuo metu geležinkelio stočių pavadinimus turinčias vietoves pervadinti rengiasi Vilniaus, Kupiškio ir Kėdainių rajonų savivaldybės.

Registrų centro duomenimis, šiuo metu geležinkelio stočių pavadinimus turinčias vietoves pervadinti rengiasi Vilniaus, Kupiškio ir Kėdainių rajonų savivaldybės. Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje esančią Kepuriškio geležinkelio stoties gyvenvietę numatyta išskaidyti į dvi dalis: viena vadintųsi Stukonių, kita – Miškonių kaimu. Buvusią gyvenvietę – Skapiškio geležinkelio stotį, esančią šalia Skapiškio miestelio, nutarta pervadinti Skapiškio kaimu.

Skapiškio seniūnas Valdas Juškevičius teigė, jog klausimas, į kokius keisti Kepuriškio ir Skapiškio gyvenviečių – geležinkelio stočių pavadinimus, gvildentas prieš trejus metus, tuomet ir parinkti nauji pavadinimai. „Apie gyventojų pasirinktus naujus pavadinimus informavome Vidaus reikalų ministeriją, tačiau atsakymo, kad vietovės būtų oficialiai pervadintos, dar negavome“, – sakė seniūnas. Anot jo, įkalbėti žmones keisti šių vietovių pavadinimus sekėsi sunkiai, pokyčiams itin prieštaravo vyresnieji. Jie tvirtino, kad gyvenimą baigia nugyventi geležinkelio stoties pavadinimą turinčioje vietovėje, joje norėtų ir numirti. Pavadinimus nutarta keisti gavus tų vietovių daugumos gyventojų pritarimą.

Vengia ir rūpesčių, ir išlaidų

Panevėžio rajono Miežiškių seniūnijos seniūnas Albinas Jasevičius dėstė, jog šios seniūnijos teritorijoje esančios gyvenvietės, kuri vadinasi Raguvėlės geležinkelio stotimi, gyventojai pasisakė prieš pokyčius, tad pavadinimas liko nepakeistas.

„Gyventojai pabrėžė, kad dar yra pati Raguvėlės geležinkelio stotis, pro kurią kartais pravažiuoja vadinamojo siauruko traukinys, kursuojantis tarp Panevėžio ir Anykščių, ir tvirtino nenorintys keisti gyvenvietės pavadinimo“, – sakė seniūnas.

Rokiškio rajone Panemunėlio geležinkelio stoties pavadinimas radosi 1873 metais pro šią vietovę nutiesus geležinkelį, netrukus čia įsikūrė ir pati Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietė, esanti už keturių kilometrų nuo Panemunėlio miestelio. Šiame miestelyje yra bažnyčia, o seniūnijos administracija įsikūrusi Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietėje, joje taip pat veikia mokykla, ambulatorija. Pačios stoties nebėra, jos pastatas stovi užmūrytais langais.

Panemunėlio seniūnė Dalia Dubenčiukienė aiškino, kad Panemunėlio geležinkelio stoties gyventojai keisti šios vietovės pavadinimą prieš kelerius metus atsisakė vengdami ir papildomų rūpesčių, ir išlaidų. „Tiesą sakant, keistai skamba, kai pasakai, kad gyveni ar dirbi geležinkelio stotyje, tačiau yra taip, kaip yra“, – kalbėjo seniūnė.