Ypatingasis archyvas skelbia partizanų vado J. Žemaičio-Vytauto baudžiamąją bylą
Mi­nint par­ti­za­nų va­do Jo­no Že­mai­čio-Vy­tau­to 110-ąsias gi­mi­mo me­ti­nes, Lie­tu­vos ypa­tin­ga­sis ar­chy­vas in­ter­ne­te ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė jo KGB su­da­ry­tą bau­džia­mą­ją by­lą.

Byloje yra apklaustų ir akistatų protokolai, dokumentų bei ginklų ekspertizės aktai, originalūs Lietuvos partizanų dokumentai ir fotonuotraukos.

Baudžiamąją bylą sudaro 13 tomų ir septyni priedai.

Byloje tarp daugybės Lietuvos partizanų dokumentų yra saugomas vienintelis žinomas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 metų vasario 16 dienos Deklaracijos originalas.

Archyvas nurodo, kad plačiau supažindinti visuomenę su šiais dokumentais nuspręsta siekiant „sumažinti galimybę skleisti archyviniais šaltiniais nepagrįstą, Lietuvos partizanus šmeižiančią ir tendencingai interpretuotą informaciją“.

1909-ųjų kovo 15 dieną Palangoje gimęs J. Žemaitis tarpukariu baigė Karo mokyklą Kaune, tarnavo kariuomenėje.

Po antrosios sovietų okupacijos 1945-ųjų birželį jis prisijungė prie Lietuvos partizanų, nuo 1946-ųjų vadovavo partizanų rinktinei.

1948–1953 metais su nedidele pertrauka vadovavo visam partizanų pasipriešinimui, sovietų suimtas 1953-iaisiais, 1954-ųjų lapkritį Maskvoje jam įvykdyta mirties bausmė.