Vyčiai į Sąjūdžio mitingus ir pas lenktynininką Vanagą atkeliavo iš tolimojo Bostono
Kai At­gi­mi­mo pra­džio­je Są­jū­džio mi­tin­gai ėmė švy­tė­ti iki tol draus­ta tau­ti­ne sim­bo­li­ka – Tris­pal­vė­mis, Vy­čiais, Ge­di­mi­no stul­pų, Ge­le­ži­nio Vil­ko emb­le­mo­mis – ta­da net ne­su­si­mąs­tė­me, iš kur jie, kas pa­ga­mi­no. Lie­tu­va dar bu­vo so­vie­ti­nė, aki­vaiz­du, kad to me­to spaus­tu­vės to­kios sim­bo­li­kos ne­ga­lė­jo ti­ra­žuo­ti. Iki šiol bu­vęs ne­ži­no­mas au­to­rius pa­ga­liau pri­si­pa­ži­no, kad tai jo dar­bas.

„Man labai gražu, kad mano įmonės „Baltic Associates“ kurti stilizuoti Vyčiai taip paplito po Lietuvą, kad jie piešiami ant Lietuvos traukinių, pašto ženklų. Net policija naudoja būtent tą, Bostone sukurtą Vytį. 1976 metų Vytį dar patobulinome 1985 metais, ir jis tapo labai populiarus. Lietuvoje jau net niekas nesusimąsto, iš kur jis“, – pasakojo Gintaras Karosas Bostone (JAV) nuo 1976 metų gaminęs įvairius suvenyrus su tautine simbolika.

Man labai malonu, kad jis šį simbolį taip išgarsino, B. Vanagą aš labai gerbiu, bet, pasirodo, ir jis nežino, iš kur būtent šis stilizuotas Vytis.

Jo įmonės „Baltic Associates“ pagaminti plakatai, lipdukai su lietuviška simbolika, Trispalvės įvairiausiais būdais patekdavo į Lietuvą.

G. Karosas iki šiol nesigarsino, nesigyrė, kad tai jo darbas. „Esu gimęs JAV. Tačiau lietuvybė man širdyje nuo vaikystės. Šį darbą dirbau iš širdies. Kai dar net nekvepėjo laisve, kai dar Lietuvoje nebuvo jokio Sąjūdžio, nuo 1976 metų pradėję gaminti tautinę simboliką, Amerikoje apklijuodavome autobusus lipdukus su užrašais „Lithuania“, „Lietuva“. Tokiu būdu skleidėme žinią apie Lietuvą, žadinome smalsumą, domėjimąsi Lietuva. Tada pagaminome ir daugybę stilizuotų Vyčių. Visi šie suvenyrai buvo labai populiarūs tarp JAV lietuvių, – pasakojo G. Karosas. – Gaminome ir Trispalves. Įvairiausiais būdais, per turistines grupes siuntėme jas į Lietuvą. Jos pradėjo plevėsuoti Sąjūdžio mitinguose.“

Išgarsino B. Vanagas

G. Karosas nesiviešino, jam svarbiausia atrodė – darbas.

„Daug kas žinojo, kad tai mano darbas. Todėl dabar, kad spaudoje pasirodė straipsniai apie Vyčio detektyvą, kai juos ėmė savintis kiti, mane bičiuliai paragino prabilti, – prisipažino pašnekovas. – Mačiau, kad lenktynininkas Benediktas Vanagas naudoja būtent mano 1985 metais sukurtą Vytį. Man labai malonu, kad jis šį simbolį taip išgarsino, B. Vanagą aš labai gerbiu, bet, pasirodo, ir jis nežino, iš kur būtent šis stilizuotas Vytis. Neseniai spaudoje skaičiau, kad vienas tatuiruočių meistras nori patentuoti B. Vanago naudojamą Vytį. Ir nieks nežino, kas jo autorius. Tatuiruočių meistras tikina, kad jis šį simbolį sukūrė prieš maždaug dešimt metų. Šiaip tai Vytis yra visų, jo negalima patentuoti, tačiau kai jau tokios diskusijos užvirė, susirinkau visus originalus, visus įrodymus, kad tai mano sukurtas Vytis. Na, tikrai jis ne prieš dešimt metų sukurtas.“

Gintaro Karoso Bostone 1976 ir 1985 sukurti stilizuoti Vyčiai vėliau paplito Sąjūdžio mitinguose /Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Piešė škotas hipis

Kaip pasakojo G. Karosas, Vyčio kūrimas vyko dviese.

Daugybė Gintaro Karoso sukurtų lipdukų Atgimimo pradžioje iš Bostono plaukė į Lietuvą. / Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

„Aš ekonomistas, piešti nemoku. Bet aš tos simbolikos „pripumpavau“ vieną mano įmonėje dirbusį, nieko bendro su Lietuva neturintį škotų kilmės hipį Dana Franzen. Dabar nežinau, kur jis. Jis hipis, laisvas žmogus, tai ateidavo, tai vis dingdavo. Aš jam vis aiškinau, kaip tą Vytį piešti, tobulinome gal metus. Norėjosi tvirto, galingo Vyčio. Tokį ir sukūrėme“, – sakė G. Karosas.

Pašnekovas prisipažino, kad ne dėl reklamos, ne dėl garbės ryžosi dabar viešai apie tai prisipažinti. „Tai – dalis istorijos. Ji nueina į užmarštį. O niekada nežinai, kada tavo gyvenimas baigsis. Tiesiog noriu, kad žmonės tai žinotų. Tiek daug tautinės simbolikos mes, Amerikos lietuviai, sukūrėme dar gerokai prieš Sąjūdį“, – sakė jis.

„Su škotų kilmės hipiu, nieko bendro neturinčiu su Lietuva 1976 metais sukūrėme stilizuotą Vytį“, – pasakojo Gintaras Karosas. / Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

G. Karosas prabilo tik dabar, kai tuos jo įmonės sukurtus simbolius bando savintis kiti.

„Kai pasižiūrėjau, internete gaminama daugybė suvenyrų su šia simbolika. Aš nenoriu pinigų, – sakė G. Karosas. – Bet gal būtų teisinga, jei verslininkai, už naudojimąsi mūsų sukurtais stilizuotais simboliais dalį pelno skirtų kokiam nors įkurtam fondui, kuris padėtų iš Amerikos pervežti lietuvių sukauptas meno vertybes, ar kokiam nors lietuvybės reikalų fondui, o ne vien tik patys pelnytųsi.“

Iš viso G. Karosas yra sukūręs daugiau kaip 30 stilizuotų Vyčių. Jo svajonė – Lietuvoje surengti savo įmonės sukurtos stilizuotos lietuviškos simbolikos parodą.