Vokietijoje vėl įsisiūbavo nacių varpų skandalas
Maž­daug 23 baž­ny­čios Vo­kie­ti­jo­je vis dar nau­do­ja var­pus, ant ku­rių yra na­cių sim­bo­lių ir už­ra­šų. Šis fak­tas jau ku­rį lai­ką ša­ly­je ke­lia ne­ma­žai gin­čų. O da­bar pro­ku­ro­rai svars­to, ar 5 Vi­du­rio Vo­kie­ti­jos Tiu­rin­gi­jos že­mės pro­tes­tan­tų baž­ny­čioms, ku­rio­se yra 6 to­kie var­pai, par­eikš­ti kal­ti­ni­mus.

Praėjusiais metais ant bažnyčių varpų Herksheime, esančiame šalies pietvakariuose, ir šiaurinės Vokietijos mieste Šveringene rasta svastikų ir Adolfą Hitlerį aukštinančių užrašų.

Herksheimo parapijos taryba, sukeldama nemažą kontroversiją, nubalsavo pasilikti varpą kaip „atminimą prieš smurtą ir neteisingumą“. O Šveringene anoniminiai protestuotojai paėmė reikalus į savo rankas ir nuo varpo nugrandė visus nacių ženklus.

Pietvakarių Vokietijos Saro krašto gyventojas Gilbertas Kallenbornas atkreipė publikos dėmesį į Herksheimo atvejį, o dabar pateikė pareiškimą ir Tiuringijos policijai. Regioniniam transliuotojui „MDR Thuringen“ jis teigė, jog šio mėnesio pradžioje apkaltino protestantų bažnyčią šešių varpų 5 maldos namuose saugojimu ir naudojimu, taip pažeidžiant Baudžiamąjį kodeksą, kuris draudžia saugoti „antikonstitucines ir uždraustas nacių regalijas“. Vyras pabrėžė, kad pati Bažnyčia į jo skundą, pateiktą dar prieš Kalėdas, visiškai nereagavo.

Regioninė Evangelikų bažnyčios taryba nusprendė balandžio mėnesį sušaukti susitikimą ir aptarti šį klausimą su Tiuringijos valdžios pareigūnais bei žemės žydų bendruomenės vadovu Reinhardu Schrammu. Remiantis vietos žiniasklaida, Tiuringijos žydų bendruomenė jau paragino nuimti varpus, tačiau, kaip aiškina regiono Bažnyčia, jai reikia laiko nuspręsti, ar nugrandyti simbolius, ar visiškai atsikratyti varpų – sulydyti ir nulieti naujus.

Nacionalinė Bažnyčios vadovybė patikino finansiškai paremsianti varpų keitimą. Tą patį pareiškė ir Tiuringijos finansų ministras.

Vidurio Vokietijos evangelikų bažnyčia praėjusiais metais apžiūrėjo savo maldos namų varpines ir patvirtino, kad Tiuringijoje bei Saksonijoje-Anhalte vis dar yra 6 varpai, papuošti nacių užrašais. Bažnyčios laikraščiui „Glaube+Heimat“ ji paaiškino neatskleisianti tikslių šių varpų laikymo vietų, kad nepaskatintų „kraštutinės dešinės varpų turizmo“.

Pastaruoju metu atskiroms parapijoms palikta savo nuožiūra spręsti šį klausimą.

Pasak „MDR Thuringen“, Tiuringijos žemės premjero atstovas kiek anksčiau tvirtino, jog nemato jokio kriminalinio nusikaltimo dėl šių varpų naudojimo. Esą bažnyčios pačios privalo spręsti, „kaip atsakingai susitvarkyti su šiuo istorijos epizodu“.

Bažnyčios nacionalinė vadovybė praėjusiais metais taip pat patvirtino, kad šį klausimą paliko narplioti parapijų taryboms. „Galiausiai juk bažnyčios priklauso parapijai“, – pernai gegužę „Glaube+Heimat“ pabrėžė atstovė Bažnyčios nacionalinės vadovybės spaudai.

Sunku pasakyti, ką nuspręs vietos policija, tačiau dėl Herksheimo varpo jokių baudžiamųjų priemonių kol kas nesiimta. Taip pat kyla klausimas, ar varpų pašalinimas, ką jau kalbėti apie jų sunaikinimą, nepažeidžia istorinių paminklų apsaugos taisyklių.

Bažnyčios atstovas Friedemannas Kahlas sako, kad probleminiai varpai nėra prieinami visuomenei. „Mes tikimės rasti gerą sprendimą“, – Vokietijos katalikų naujienų agentūrai KNA pažadėjo jis.