Vokietijoje ruošiamasi iškeldinti stambų šamą
Vie­no Vo­kie­ti­jos mies­to val­džia su­ka gal­vą, kaip iš­kel­din­ti stam­bų ša­mą, vie­tos tven­ki­ny­je su­ėdu­sį vi­sas ki­tas žu­vis ir, kaip ma­no­ma, pra­dė­ju­sį me­džio­ti an­čiu­kus, pir­ma­die­nį pra­ne­šė vie­tos ži­niask­lai­da.

Apie 1,5 metro ilgio ūsuotis sukėlė bangų netoli Frankfurto esančiame Ofenbacho mieste. Kaip praneša naujienų agentūra DPA, miesto valdžia pirmadienį paskelbė jau radusi žveją profesionalą, turintį sugauti rajūną šamą, pirmąkart pastebėtą maždaug prieš metus, bet oficiali sutartis dar nepasirašyta.

Miestas tikisi, kad nekviestas svečias bus sugautas gyvas ir perkeltas į kokį nors privatų tvenkinį. Vis dėlto pareigūnai pirmiausiai norės įsitikinti, kad šamas negalės ištrūkti į tekančius vandenis ir kad naujieji namai bus tinkami jam gyventi.