Vladimiras Putinas vėl nepraleido progos papozuoti
Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas vėl de­mons­truo­ja tau­tai sa­vo „žmo­giš­ką vei­dą“ – Krem­lius pa­vie­ši­no jo trum­pų at­os­to­gų aki­mir­kas Si­bi­re. 

Vladimiras Putinas praėjusį savaitgalį praleido Jenisėjaus upės aukštupyje Tuvos Respublikoje. Ten jį lydėjo iš šių vietų kilęs gynybos ministras Sergejus Šoigu, Federalinės saugumo tarnybos vadovas Nikolajus Bortnikovas ir vietos valdžios atstovai.

.