Veganai-vandalai įkliuvo
Pra­ncū­zi­jos šiau­rė­je šią sa­vai­tę dėl vir­ti­nės ve­ga­nų ak­ty­vis­tų iš­puo­lių prieš mė­si­nes ir žu­vų par­duo­tu­ves bu­vo su­lai­ky­ti še­ši as­me­nys, tre­čia­die­nį pra­ne­šė par­ei­gū­nai. De­vy­nios vie­tos Li­ly­je ir ap­link jį, įskai­tant sū­rio par­duo­tu­vę ir „McDo­nald's“ res­to­ra­ną, bu­vo už­pul­tos nuo ge­gu­žės iki rugp­jū­čio. Van­da­lai iš­dau­žė vi­tri­nas ir ant sie­nų pri­ra­ši­nė­jo šū­kių prieš mė­są.

Penki iš šešių pirmadienį ir antradienį sulaikytų žmonių buvo ar netrukus bus paleisti, o vienai 21 metų moteriai nurodyta gruodžio 14 dieną pasirodyti teisme, pranešė Lilio prokuratūra.

„Apklausiami jie nusprendė verčiau tylėti“, – sakė prokuratūros atstovė.

Tyrimui artimas šaltinis nurodė, kad DNR įrodymai, informacija apie skambučius ir kratos namuose susiejo šiuos šešis aktyvistus su vandalizmo aktais.

Šią vasarą po kelių vandalizmo išpuolių visoje šalyje, dažnai panaudojant netikrą kraują, prancūzų mėsininkai parašė Vidaus reikalų ministerijai ir paprašė geresnės apsaugos.

18 tūkst. firmų atstovaujanti mėsininkų konfederacija CFBCT tvirtina, kad nuo šių metų pradžios buvo įvykdyta dešimtys išpuolių.

Įtampa smarkiai išaugo praėjusią savaitę, ūkininkams ir parduotuvių savininkams pagrasinus dideliu pikniku su kepama mėsa protestuoti prieš veganų festivalį Prancūzijos šiaurėje esančiame Kalė.

Tai paskatino merą atšaukti renginį, bet organizatoriai šį sprendimą apskundė teismui, kuris priėmė festivaliui palankų sprendimą. Renginys praėjo be incidentų.

Mitybos ir rūpinimosi sveikata įpročiai tradiciškai mėsą valgančioje prancūzų visuomenėje keičiasi. Mėsos pardavimo apimtis mažėja, o gyvūnų teisių judėjimas veikia vis aktyviau, vadovaujamas tokių žmonių kaip aktorė Brigitte Bardot.

Tačiau parlamentas neseniai atmetė pasiūlymą į mokyklų meniu įtraukti mažiausiai vienus vegetariškus pietus per savaitę.