Vandalai pavogė kryžiuočio galvą
Dub­li­no šv. Mi­cha­no baž­ny­čios ar­ki­dia­ko­nas Da­vi­das Pier­poin­tas Ai­ri­jos trans­liuo­to­jui RTE tei­gė, jog nuo krip­to­je bu­vu­sių 800 me­tų se­nu­mo kry­žiuo­čio pa­lai­kų van­da­lai at­sky­rė gal­vą ir ją iš­si­ne­šė.

Tai buvo pastebėta pirmadienio popietę, kai gidas rengėsi atidaryti bažnyčią lankytojams.

Pasak arkidiakono, jis labai nusiminęs, kad maldos namai vėl tapo vandalų atakos objektu. Šv. Michano bažnyčios kripta nuo kultūros vertybių naikintojų nukentėjo ir 1996 metais.

D. Pierpointas tvirtino iš pradžių pasibaisėjęs dėl to, kas nutiko, bet dabar jam „tiesiog liūdna“. „Tai liūdna diena bažnyčiai ir liūdna diena žmonijai, kad kas nors gali taip elgtis“, – apgailestavo dvasininkas.

Išplatintame pranešime Airijos bažnyčia nurodė, kad per incidentą kriptai padaryta didelė žala. Kelios ten saugomos mumijos, tarp jų – 400 metų senumo vienuolės palaikai, buvo išniekintos. Nuo kryžiuočio palaikų ne tik atskirta ir paimta galva, bet ir visas kūnas apverstas.

Arkidiakono D. Pierpointo žodžiais, buvo pavogti ir vidiniai metaliniai vartai. Nuogąstaujama, kad į atvirą orą išnešti palaikai virs dulkėmis, nes nuo to juos saugojo kripta.

Dėl vandalizmo kurį laiką nebus galima išvysti šventovės kriptos. Praėjusiais metais Šv. Michano bažnyčioje apsilankė apie 27 tūkst. žmonių.

Kryžiuočiai buvo popiežiaus laimintų Kryžiaus žygių, vykusių XI-XVI a., dalyviai. Labiausiai žinomi iš jų rengti siekiant atsiimti Šventąją žemę iš musulmonų.