Vandalai apsigalvojo: paliko 800 metų senumo kryžiuočio galvą
Ai­ri­jos po­li­ci­ja su­ra­do 800 me­tų se­nu­mo kry­ži­nin­ko mu­mi­jos gal­vą, ku­ri bu­vo pa­vog­ta iš Dub­li­no Šv. Mai­ka­no baž­ny­čios krip­tos.

„Policija surado „Kryžininko“ galvą ir dar vieną kaukolę, paimtas iš kriptos Šv. Maikano bažnyčioje“, – sakoma vėlai antradienį paskelbtame pranešime.

Dublino arkivyskupas Michaelas Jacksonas sakė esąs patenkintas, kad galvos buvo sugrąžintos. Pasak arkivyskupo, galvos buvo paliktos, kad policija jas nesunkiai surastų.

„Dėmesį dabar bus galima skirti pasitarimams dėl būsimo palaikų kriptoje... saugumo ir eksponavimo“, – pridūrė jis.

Policija sakė, kad vasario 24-osios naktį įvykdytos vagystės tyrimas tęsiamas.

Išniekinta mumija vadinama Kryžininku, nes manoma, kad šis žmogus mirė kampanijos, per kurią buvo siekta užimti šventąjį Jeruzalės miestą, metu ar tuojau po jos.

Dėl Kryžininko įspūdingo ūgio vyro kojos buvo sulaužytos ir sulenktos, kad tilptų su kitais palaikais į karstą Šv. Maikano kriptoje.

1095 metais pastatyta bažnyčia populiari tarp Airijos sostinėje besilankančių turistų.

Pasak vietos legendų, airių rašytoją Bramą Stokerį apsilankymas šioje kriptoje įkvėpė parašyti garsųjį gotikinį romaną apie vampyrus „Drakula“ .