Užkandžiausite ne vietoje – gausite baudą!
Jei lan­ky­da­mie­si Flo­ren­ci­jo­je, vie­na­me gra­žiau­sių Ita­li­jos mies­tų, nu­sprę­si­te su­val­gy­ti vie­tos ska­nės­tą tie­siog pri­sė­dę ant ža­vin­gos gat­ve­lės grin­di­nio ar laip­te­lių, pa­si­do­mė­ki­te, ar to­je vie­to­je tai da­ry­ti ga­li­ma. Prieš­in­gu at­ve­ju ga­li tek­ti su­si­mo­kė­ti vi­sai ne­kuk­lią bau­dą.

Šią savaitę keturiose miesto gatvėse, kurios kerta istorinį miesto centrą, įsigaliojo naujas potvarkis, draudžiantis užkandžiauti. Tai Via de 'Neri, Piazzale degli Uffizi, Piazza del Grano ir Via della Ninna. Už taisyklių nepaisymą asmeniui gali tekti suploninti piniginę 150–500 eurų.

„Gerbkite šios gatvės gyventojus, prekeivius ir darbininkus“, – toks užrašas plakate yra dviem kalbomis. Tiesa, apribojimai taikomi tik tam tikru metu, t. y. nuo 12 iki 15 val. ir nuo 18 iki 22 valandos. Jie galios mažiausiai keturis mėnesius.

Neaišku, ar miestas ketina tam tikslui skirti papildomų lėšų. Šiuo metu savanoriai pakaitomis patruliuoja centre ir ieško nederamai besielgiančių asmenų. Tačiau jie dar neturi įgaliojimų išrašyti baudas.

Kaip teigė vienos iš gatvių gyventojų asociacijos pirmininkė, vietos bendruomenę ilgą laiką erzino lankytojai, kurie paužkandžiavę palikdavo šiukšlių. Gyventojai tikisi, kad ši drausminamoji priemonė padidins gatvės prestižą.

Tai nebe pirmas kartas, kai Florencijos valdžia stengiasi pažaboti nevalyvus piknikautojus. Pernai meras Dario Nardella nurodė miesto darbuotojams aplieti vandeniu bažnyčių laiptus, kad ant jų niekas neprisėstų pavalgyti.