Uždraus mobiliuosius telefonus
Pra­ncū­zi­jos įsta­ty­mų lei­dė­jai su­si­ta­rė dėl įsta­ty­mo, ku­riuo nuo rug­sė­jo mo­kyk­lo­se bus drau­džia­ma nau­do­ti mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus.

Tai buvo vienas pagrindinių Emmanuelio Macrono pažadų per praėjusių metų prezidento rinkimų kampaniją. Mobiliuosius bus draudžiama naudoti visų pakopų mokyklose, nebent tai būtų daroma edukaciniais tikslais.

Kaip savo tviterio paskyroje ketvirtadienį rašė E. Macrono partijos „Respublika, pirmyn“ pavaduotoja Cathy Racon Bouzon, dabar mokiniai turės „teisę atsijungti“.

Prašymas įvesti šį draudimą atėjo iš mokytojų. Beveik 9 iš 10 Prancūzijos paauglių turi išmaniuosius telefonus.

Įstatymo projektu siekiama ne tik sutrumpinti mokinių spoksojimo į telefonų ekranus laiką, bet ir apsaugoti vaikus nuo tokio pavojingo turinio internete kaip smurtas ar pornografija, taip pat ir patyčių. Prireikus mokytojams bus leidžiama konfiskuoti telefonus.

Kiekviena mokykla atskirai spręs, kaip taikyti šį draudimą. Pavyzdžiui, galima reikalauti, kad mokiniai atiduotų savo mobiliuosius, vos tik įžengę į mokyklos pastatą, arba tiesiog juos laikytų išjungtus savo kuprinėse.

Švietimo ministras Jeanas-Michelis Blanquer birželį gynė vyriausybės planą, teigdamas, kad tai „XXI amžiaus įstatymas“ ir „technologijos revoliucija“.

Kritikų požiūriu, įstatymas yra „grynai kosmetinė“ pastanga išspręsti mokyklose vykstantį mūšį su mobiliaisiais telefonais, nes mokymo įstaigos ir taip turi galimybę šiuos įrenginius uždrausti. Tačiau tyrimai rodo, kad dauguma mokinių tokias taisykles laužo.

Paskutinis balsavimas dėl įstatymo šalies Senate vyks liepos 26, o Nacionalinėje Asamblėjoje – liepos 30 dieną.