Už nepagarbą himnui – bauda
Juo­dkal­ni­jos gy­ven­to­jai, ku­rie skam­bant na­cio­na­li­niam him­nui ne­at­sis­tos, ne­tru­kus ga­li su­lauk­ti iki 2 tūkst. eu­rų bau­dos.

Pareigūnai nori sugriežtinti Valstybinių simbolių naudojimo įstatymą. Vyriausybės pareiškime nurodoma, kad asmeniui gali būti skirta 300–2000 eurų bauda, jei šis neatsistos atliekant valstybės himną. Nuobaudos nebūtų taikomos neįgaliems asmenims. Šie savo pagarbą galėtų parodyti „kitais būdais“.

Šalies himnas „Ak, ryški gegužės aušra“ oficialiai buvo patvirtintas 2004-aisiais. Kai kurie proserbiškų partijų nariai nepripažįsta šio himno, nes keletą jo posmų parašė Sekula Drljevičius – Juodkalnijos politikas, kurį jie kaltina bendradarbiavus su Italijos kariais per okupaciją Antrojo pasaulinio karo metais. Jie dažnai boikotuoja tautinę giesmę ir jai skambant parlamente neatsistoja.

Panašų vaizdą galima matyti ir per įvairius renginius, ypač sporto. Dalis susirinkusiųjų ne tik neatsistoja per himną, bet dar ir baubia.

Kai kurie socialinės žiniasklaidos vartotojai kritikavo įstatymo projektą, kuris prasilenkia su demokratinėmis vertybėmis. Jų manymu, tai turi būti asmeninis sprendimas – atsistoti ar ne. Tuo metu kiti tvirtino, kad reikia drausminti nepagarbius ir nepatriotiškus žmones.

Daugelyje Vakarų šalių yra susiformavusi tradicija, kaip dera elgtis skambant tautinei giesmei, ir jokių įstatymų, o juo labiau – bausmių, ten nėra. Balkanuose tokia praktika taip pat netaikoma. Vis dėlto Azijos šalyse į valstybės simbolius žvelgiama griežčiau. Pavyzdžiui, Kinijoje policija už nepagarbą himnui gali sulaikyti asmenį 15 dienų.