Už Nemuno esantis Sovetskas mums primins, kad priklauso Rusijai
Ka­li­ning­ra­do sri­ties So­vets­ko mies­to val­džia su­ma­nė Ru­si­jos vė­lia­vos spal­vo­mis nu­da­žy­ti tri­jų ar­čiau­siai Ka­ra­lie­nės Lui­zos til­to esan­čių dau­gia­bu­čių fa­sa­dus, kad įva­žiuo­jan­tie­ji į mies­tą iš Lie­tu­vos pri­si­min­tų, kur at­vyks­ta.

Pirmadienį Sovetsko miesto administracijos pasitarime jos vadovas Nikolajus Voiščevas paskelbė, kad yra numatyta nebiudžetinių šaltinių lėšomis nudažyti trijų Pergalės gatvėje esančių dvylikaaukščių fasadus Rusijos vėliavos spalvomis. Pasirinkti arčiausiai sienos su Lietuva esantys namai.

N. Voiščevas aiškino, kad tokia idėja aptarinėta jau 4–5 metus, bet tik dabar rastas tinkamiausias jos įgyvendinimo būdas. „Norime, kad šiuos namus matytų ne tik atvykstantieji į Rusiją Karalienės Luizos tiltu. Vėliavos spalvomis nudažyti namai būtų matomi iš Lietuvos teritorijos gal net 10 kilometrų atstumu“, – Kaliningrado srities žiniasklaidai tvirtino jis.

Anot N. Voiščevo, namus administruojančios bendrovės jau yra pritarusios tokiam sumanymui, tad beliko sulaukti pačių gyventojų nuomonės. Gali būti, kad tai ilgai netruks, nes šį ketvirtadienį į Sovetską atvyksta grupė Sankt Peterburgo dailininkų, įgyvendinančių patriotinius projektus visoje šalyje.

Gyventojai šaiposi

Sovetsko valdžios užmojai, sprendžiant iš komentarų socialiniuose tinkluose, sukėlė nemenką šio miesto gyventojų pasipiktinimą. Anot jų, toks sumanymas labai jau primena sovietmetį. Tuomet ant dviejų namų, kuriuos dabar ketinama dažyti Rusijos vėliavos spalvomis, kabojo plakatai, šlovinantys Komunistų partiją, o ant kito namo puikavosi Vladimiro Lenino metalinis portretas. Šį galiausiai sulankstė aktyvūs Rusijos demokratai, o vėliau jis nukeliavo į metalo laužo supirktuvę.

„Gal reikėtų ne namų fasadus dažyti, o pastatyti 50 metrų aukščio auksinę vado skulptūrą, kuri būtų matoma ne už 10, o už 20 kilometrų“, – siūlė viena komentatorė.

Kiti komentatoriai ironiškai ragino ne tik namų fasadus nudažyti, bet ir į Lietuvos Panemunės miestelį nukreipti prožektorius, šviečiančius Rusijos vėliavos spalvomis. Dar esą būtų galima lietuviams visą parą leisti Rusijos himną.

Rodo nedraugiškumą

Lietuvių bendruomenės Kaliningrado srityje pirmininkas Sigitas Šamborskis „Lietuvos žinioms“ teigė nesantis labai nustebęs dėl minėto Sovetsko valdžios sprendimo. Anot jo, jau seniai bandoma įrodyti, kad Kaliningrado sritis ir konkrečiai Sovetskas – tikrai Rusijos dalis, esą čia niekada nebuvo jokios Prūsijos ar Tilžės.

Norima, kad taip nudažytus namus matytų ne tik atvykstantieji į Rusiją Karalienės Luizos tiltu. / Sauliaus Ramoškos nuotrauka

„Tai dalis bandymų sunaikinti istorinę atmintį. Vietos kraštotyros muziejus yra laikinai uždarytas, nes jo vadovė nesutiko su tokia vietos valdžios vykdoma politika. Ji nukreipta ne tik prieš lietuvius, bet ir kitų tautybių gyventojus – lenkus, vokiečius. Tai tarsi atsiribojimas nuo Europos, užsidarymas“, – kalbėjo S. Šamborskis.

Jam susidaro įspūdis, kad Sovetsko valdžiai, ko gero, visai nerūpi geri ir draugiški santykiai su kaimyninėmis Lietuvos savivaldybėmis, nors tokių santykių esama – vykdomi keli bendri projektai. Sovetsko valdžia ir dabar nori gauti lėšų iš Europos Sąjungos bendradarbiavimo per sieną fondų. Už jas ji ketina tvarkyti Tilželės upės krantinę.

Tuštybės mugė

Norima, kad taip nudažytus namus matytų ne tik atvykstantieji į Rusiją Karalienės Luizos tiltu.

Lietuvos politikus Sovetsko valdžios planai nudažyti trijų namų fasadus Rusijos vėliavos spalvomis prajuokino. „Tai kvailystė, parodanti ir tam tikrą silpnumą. Matyt, jie nėra tikri dėl teritorijos, kurioje gyvena, bijo ją prarasti, todėl nenori nieko girdėti apie krašto praeitį. Ir tą baimės jausmą bando kompensuoti tokiomis kvailomis demonstracijomis“, – sakė Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) narys Žygimantas Pavilionis.

Seimo URK pirmininko pavaduotojo Egidijaus Vareikio tvirtinimu, vargu ar reikėtų smerkti ir kaip nors kitaip vertinti Sovetsko sumanymą. „Manyčiau, tai tik bandymas pademonstruoti savo galybę, bet man jis kvepia tuštybe“, – kalbėjo jis.

Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Lauras Bielinis pažymėjo, kad mūsų šalies politikai ir diplomatai į tai turėtų visai nekreipti dėmesio. „Nebent iš to galima pasijuokti, nes tai beskonybės ir kvailumo pasekmė“, – sakė jis.