Už Einsteino laišką sumokėta rekordinė suma
Al­ber­to Eins­tei­no ran­ka par­ašy­tas laiš­kas, ku­ria­me moks­li­nin­kas iš­dės­tė sa­vo min­tis apie Die­vą, re­li­gi­ją ir gy­ve­ni­mo pra­smės pa­ieš­kas, an­tra­die­nį auk­cio­ne bu­vo par­duo­tas už 2,89 mln. do­le­rių (2,53 mln. eu­rų).

Tai rekordinė suma A. Einsteino laiškams, ir ji smarkiai viršijo prieš aukcioną apskaičiuotą jo maždaug 1–1,5 mln. dolerių (0,88–1,3 mln. eurų) vertę, taip nurodė aukcionas „Christie's“.

2002-aisiais už 2,1 mln. dolerių (1,84 mln. eurų dabartiniu kursu) buvo parduotas 1939 metais rašytas laiškas, kuriame A. Einsteinas perspėjo tuometinį JAV prezidentą Frankliną D. Rooseveltą apie Vokietijos bandymus sukurti atominę bombą.

Antradienį parduotas laiškas, kurį legendinis fizikas vokiškai parašė vokiečių filosofui Ericui Gutkindui Naujojo Džersio Prinstono mieste 1954-aisiais. Jame jis sako, kad netiki Dievo.

„Žodis „Dievas“ man nereiškia nieko, išskyrus žmogaus silpnumo apraišką ir padarinį, o Biblija – tai pagarbos vertų, bet vis tiek gana primityvių legendų rinkinys“, – rašė mokslininkas, geriausiai žinomas dėl savo reliatyvumo teorijos.

„Jokia interpretacija, kad ir kokia subtili ji būtų, negali pakeisti mano nuomonės apie tai“, – pusantro puslapio apimties laiške pridūrė įžymus fizikas, kurio vardas tapo genialumo sinonimu.

Pasak aukciono atstovo, laiškas anksčiau buvo parduotas per varžytynes 2008-aisiais ir tąsyk buvo nupirktas vieno privataus kolekcininko už 404 tūkst. dolerių (354 tūkst. eurų).

A. Einsteinas, sekuliarių pažiūrų žydo aškenazio sūnus, buvo priverstas bėgti iš Vokietijos, kai į valdžią atėjo Adolfas Hitleris.