Už akių kliūvantis gelbėtojų atsisveikinimas
Šie­met dėl šil­to pa­va­sa­rio dar­buo­tis pa­plū­di­miuo­se pra­dė­ję 2 sa­vai­tė­mis anks­čiau, gel­bė­to­jai bai­gė sa­vo dar­bus, o at­sis­vei­ki­nant su se­zo­nu biu­dže­ti­nė įstai­ga „Klai­pė­dos pa­plū­di­miai“ įdė­jo už akių kliū­van­čią nuo­trau­ką.

Kurioje – besišypsantis, gelbėtojas ant pečių užsimetęs 7 paskenduolius, o prie nuotraukos – užrašas: „Dar vienas Klaipėdos paplūdimių gelbėtojų sezonas baigėsi. Gelbėtojai atsisveikina iki kito sezono.“

Pagal tradiciją uostamiesčio paplūdimiuose vasaros sezonas prasideda birželio 1 dieną, tačiau šių metų pavasaris padiktavo savo taisykles. Prie jūros žmonės važiuoti pradėjo jau pavasario viduryje.

Prieš sezoną Klaipėdos savivaldybė žadėjo, kad poilsiautojai galės mėgautis švaresniu smėliu, ilsėtis muzikos aikštelėse, paplūdimiuose veiks elektroniniai stendai, planuojamas stebėjimas vaizdo kameromis. Smiltynės bei Neįgaliųjų paplūdimiuose veikė pagalbos iškvietimo stotelės, kur paspaudus mygtuką buvo galima išsikviesti pagelbėti pasirengusį asmenį iš gelbėtojų posto, išklausyti aktualią garsinę informaciją. Judėjimo negalią turintiems žmonėms buvo pasiūlyti specialūs vežimėliai su kuriais neįgaliuosius galima paplukdyti jūroje.