Uficių galerija reikalauja grąžinti nacių pavogtą paveikslą
Gar­sio­ji Flo­ren­ci­jos me­no ga­le­ri­ja par­ei­ka­la­vo, kad jai bū­tų grą­žin­tas 1943 me­tais na­cių ka­rių pa­vog­tas ir da­bar vie­nos vo­kie­čių šei­mos tu­ri­mas pa­veiks­las.

Uficių galerijos vadovas Eike'as Schmidtas pareiškė, kad Vokietijos vyriausybės „moralinė pareiga“ yra padėti muziejui atgauti paveikslą „Gėlių vaza“. Šį natiurmortą nutapė olandų meistras Janas van Huysumas, o publikai jis pirmą kartą parodytas Florencijoje 1824 metais. Vokiečių kariai pavogė kūrinį 1943 metais, kai traukėsi į šiaurę.

Uficių galerijos direktorius Eike

Neįvardijamos vokiečių šeimos atstovai prašo, kad galerija sumokėtų už paveikslą, tačiau ši atsisako tai daryti. O štai Vokietija tvirtina, jog senaties terminas nusikaltimams, padarytiems daugiau kaip prieš 30 metų, neleidžia jai kištis.

Galerijos teigimu, minėtą meno kūrinį XIX amžiaus pradžioje nupirko Toskanos didysis kunigaikštis Leopoldas II. Jis galerijoje buvo demonstruojamas daugiau kaip 100 metų kartu su kitais danų meistrų darbais, tačiau 1940-aisiais Italijai įsiliejus į karą, išgabentas saugoti į netoliese esantį kaimą. Vėliau, 1943 metais, sąjungininkų pajėgoms įsiveržus į Italiją besitraukiantys vokiečių kariai pagrobė šį ir keletą kitų meno darbų.

Kad paveikslas išliko, sužinota 1991 metais, kai Vokietija susivienijo. Deja, visos pastangos jį atgauti buvo nesėkmingos.

E. Schmidtas, kuris pats yra vokietis, paragino Vokietiją atšaukti senaties terminą, kad nacių išgrobstyti meno kūriniai būtų atiduoti jų „teisėtiems savininkams“. Pasak jo, nespalvota paveikslo „Gėlių vaza“ nuotrauka galerijoje kabės tol, kol meno kūrinys bus sugrąžintas į Florenciją, o užrašas „Pavogta“ anglų, vokiečių ir italų kalbomis badys lankytojams akis.