Tūkstantmečio kartai santuoka – galimybė, o ne būtinybė
Mi­le­niu­mai, ar­ba va­di­na­mo­ji tūks­tant­me­čio kar­ta (gi­mę 1982–2004 m.), ki­taip nei jų mo­čiu­tės ir se­ne­liai la­biau rū­pi­na­si sa­vo po­rei­kiais, tiks­lais, fi­nan­si­niu gy­ve­ni­mo pa­grin­du. Šios kar­tos at­sto­vai vis la­biau abe­jo­ja san­tuo­ka, tad ne­nuos­ta­bu, kad šei­mos ne­su­ku­ria tris kar­tus daž­niau nei jų se­ne­liai.

Pirmiausia – savi poreikiai ir vertybės

Dauguma mileniumų itin rūpinasi karjera ir finansine gerove. Jie stengiasi realizuoti save politikoje, švietime ar religijoje. „Aš neskubu kurti šeimos, nes noriu rasti savo vietą po saule“, – sako viena organizacijos už moterų teises įkūrėjų Nekpen Osiuan. Moteriai – 32-eji, ištekėti ji planuoja vyresniame amžiuje. Nekpen tikisi sutikti vyrą, kurio vertybės ir požiūris į šeimos santykius sutaps su josios. O dabar, tikina moteris, ji bando išsiaiškinti, ar jos vadybiniai ir finansiniai tikslai derės su žmonos bei mamos vaidmenimis.

Šiuolaikinei moteriai daug labiau nei finansinis rūpi emocinis partnerio palaikymas.

Pasak šeimos santykių ekspertų, pasikeitęs moters vaidmuo visuomenėje taip pat turi įtakos, kad šeimos kuriamos vis vėlesniame amžiuje. Šiuolaikinės merginos stengiasi gauti išsilavinimą, darbą, išnaudoti kitas galimybes, kurių tokiame amžiuje neturėjo jų močiutės.

„Manau, kad mileniumai atidėlioja santuoką, nes šiandien moterys turi daug platesnį pasirinkimą, – sako psichologė, santykių ekspertė Dženifer Rods. – Jos susikoncentruoja į karjerą, pasinaudoja galimybe užšaldyti kiaušialąstes ar kitas technologijas, kad „nusipirktų laiko“. Santykiai joms tampa prabanga, todėl partnerį jos renkasi itin apdairiai.“

Šiuolaikinei moteriai daug labiau nei finansinis rūpi emocinis partnerio palaikymas. Gottmano instituto emocinio intelekto tyrėjai įrodė: vyrai, turintys aukštesnį emocinį intelektą, santuokoje yra laimingesni. Ekspertai teigia, kad empatijos, supratimo, kito žmogaus požiūrio toleravimo galima išmokti – tai ne prigimtinės savybės.

Abejoja santuoka

Kai kurie tūkstantmečio kartos atstovai vis garsiau išsako abejones dėl santuokos institucijos. Galbūt jie tapo tėvų skyrybų liudininkai arba nenori su kitu žmogumi saistytis juridiniais ir ekonominiais saitais. Dž.Rods nuomone, vengimas įteisinti santykius – tai galimybė įveikti neteisingo pasirinkimo baimę.

Atidėliodami santuoką Y kartos žmonės dažniausiai turi patirties ne su vienu partneriu, kol išsirenka tą vienintelį. Tokiu būdu šiuolaikinis jaunimas santuokos subtilybes ima pažinti būdami kitose starto pozicijoje nei jų tėvai ar seneliai. Tuokiasi tik suvokę, ko jiems reikia, kad būtų laimingi, lygybės siekia ne tik darbinėje veikloje, bet ir buities rūpesčiuose.

Atidėliodami santuoką Y kartos žmonės dažniausiai turi patirties ne su vienu partneriu, kol išsirenka tą vienintelį.

Istoriškai susiklostė, kad santuoka ilgą laiką buvo juridine, ekonomine, religine ir socialine institucija. Žmonės tuokėsi, idant suvienytų turtus, gautų sutuoktinio šeimos palaikymą, užimtų tam tikrą padėtį visuomenėje, išpildytų religinius ir kultūrinius aplinkinių reikalavimus. Šiuolaikinis jaunimas nepasiduoda tokiam spaudimui. Jie skelbia, kad santykiai – absoliučiai asmeninis reikalas. Jeigu kuria šeimą, tą daro iš meilės ir emocinio prisirišimo. Visuomenės nuomonė tikrai nebėra svarbi priimant sprendimą tuoktis.

Siekia pažinti save

Atidėdami santuoką vėlesniam laikui, mileniumai sukaupia daugiau gyvenimiškos patirties. Pavyzdžiui, profesinėje srityje jie siekia karjeros ir finansinės nepriklausomybės. Jie aiškinasi savo interesų lauką, vertybes ir yra įsitikinę, kad tai – neginčijama jų teisė. Dėl to tūkstantmečio kartos atstovai tuokiasi būdami gerokai brandesnės asmenybės, turinčios stabilų finansinį pagrindą, profesinę sėkmę, emocinį brandumą.

Y kartai tai – teisingas pasirinkimas, mat jiems nei sukurti santuoką svarbiau išsiaiškinti gyvenimo tikslus ir vertybes.

Mileniumai ne tik pakeitė šeimos sukūrimo laiką, bet ir jos svarbą žmogaus gyvenime.