Tūkstančiai plaukikų dalyvavo lenktynėse per Bosforo sąsiaurį
Tūks­tan­čiai žmo­nių, tarp ku­rių bu­vo ir pro­fe­sio­na­lių plau­ki­kų, ir mė­gė­jų, sek­ma­die­nį Stam­bu­le da­ly­va­vo plau­ki­mo var­žy­bo­se iš Azi­jos į Eu­ro­pą per Bos­fo­ro są­siau­rį.

Tarpžemyniniame plaukime, kurį organizuoja Turkijos olimpinis komitetas, dalyvavo apie 2,4 tūkst. plaukikų. Tai buvo jau 30-osios lenktynės – plaukimo per Bosforo sąsiaurį tradicija buvo pradėta 1989 metais.

Lenktynės yra itin populiarios, bet plaukikų iš užsienio skaičius ribojamas. Pasak organizatorių, užsieniečiai visas prieinamas vietas užėmė greičiau nei per pusvalandį.

Šiemetinių lenktynių dalyviai buvo iš 55 valstybių.

Plaukikus į starto vietą Azijos pusėje nuplukdė vienas garsiųjų Stambulo keltų. Tuomet jiems teko patiems įveikti 6,5 kilometro į Kuručešmės rajoną europinėje miesto dalyje.

Bosforo sąsiauryje paprastai būna pilna tanklaivių, krovininių laivų ir keltų, bet plaukimo metu eismas sąsiauryje buvo visiškai uždarytas.

Greičiausiu plaukiku buvo paskelbtas Kipro turkas Dogukanas Ulacas, kuris 6,5 kilometro distanciją įveikė per 46 minutes ir 58 sekundes.

Moterų grupėje greičiausiai plaukė Hilal Zeynep Sarac, finišavusi po 50 minučių ir 30 sekundžių.