Tūkstančiai bičių Niujorke apniko dešrainių kioską
An­tra­die­nį per pie­tus Niu­jor­ko po­li­ci­jai te­ko trum­pam už­da­ry­ti da­lį 43-io­sios gat­vės, esan­čios ne­to­li Sep­tin­to­sios ave­niu, kai tūks­tan­čių bi­čių spie­čius su­si­rin­ko ant gel­to­nos spal­vos deš­rai­nių kios­ke­lio, sto­vin­čio itin jud­rio­je Man­ha­ta­no zo­no­je.

Į įvykio vietą gana greitai atvyko policijos pareigūnas, kuris laisvalaikiu bitininkauja. Jis vilkėjo apsauginiu baltu kombinezonu, ant veido buvo užsidėjęs tinklelį. Daugumą ant kiosko skėčio susispietusių bičių policininkas surinko dulkių siurblį primenančiu prietaisu. Tačiau nemažai vabzdžių liko skraidyti aplink. Pasak Niujorko policijos detektyvės Sophios Mason, bitės per policijos operaciją nenukentėjo.

Žmonės Niujorke reaguoja į skraidančias bites.

Ši scena pritraukė filmuojančių ir fotografuojančių turistų minias, tūkstančiai žmonių žiūrėjo tiesioginę jos transliaciją „Reuters“ puslapyje.

„Prireikė maždaug 45 min. joms susiurbti, – „Reuters“ teigė S. Mason. – Bitės laikomos nenurodomoje vietovėje. Planuojame jas ir vėl įleisti į avilį.“

Policijos detektyvės teigimu, per šį incidentą nė vienas žmogus nebuvo sugeltas. „Bitės tiesiog norėjo dešrainių“, – pridūrė ji.

Pasak Niujorko bitininkų asociacijos vadovo Andrew Coté, tikriausiai šis incidentas įvyko dėl netoliese prastai tvarkomo avilio.