Trijų dienų savaitgaliai: išloštų ir darbdavys, ir darbuotojas
Dau­ge­liui žmo­nių šeš­ta­die­nis ir sek­ma­die­nis yra pa­čios ma­lo­niau­sios die­nos, kuo­met dirb­ti ne­rei­kia. Tai yra lai­kas, kuo­met ga­li­ma at­si­pa­lai­duo­ti, il­giau pa­mie­go­ti ar at­lik­ti su­si­kau­pu­sius na­mų ruo­šos dar­bus. Bet ar sa­vait­ga­lis jums ne­atro­do per trum­pas? Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rė Jan-Em­ma­nuel De Ne­ve ma­no, kad tri­jų die­nų sa­vait­ga­lis bū­tų nau­din­ges­nis vi­siems.

De Neve yra teisingo darbo ir laisvalaikio balanso šalininkė. Jai, beje, pritartų ne visi. Laimingiausi žmonės yra tie, kurie neatskiria darbo ir gyvenimo, o juos susieja. Aišku, tam reikalingas mėgstamas darbas, o tokį turi tikrai ne visi. De Neve pirštu duria į paprastą faktą – daugelis žmonių labai laukia savaitgalio.

Mokslininkė teigia, kad keturių dienų darbo savaitė padėtų pasiekti labai gerą darbo ir laisvalaikio balansą, kuris padėtų žmonėms išlikti sveikiems ir motyvuotiems. Per trijų dienų savaitgalį galėtumėte nuveikti išties daug – netgi trumpai pakeliauti tikriausiai pavyktų. Mokslininkai jau ne kartą įrodė, kad ilgiau miegodami savaitgalį, mes atgauname tai, ką prarandame trumpai miegodami darbo savaitės metu. Tačiau tuo pačiu tas ilgas miegas yra viena iš priežasčių, kodėl pirmadienį atsikelti yra sunkiau. Per tris dienas pavyktų atgauti jėgas ir netgi sugrįžti į darbinį ritmą, kad darbo savaitė prabėgtų sklandžiai ir produktyviai.

Manote, kad De Neve klysta? Galbūt, tačiau jos poziciją pagrindžia keli tyrimai. 2015 metais Voriko universiteto mokslininkų atliktas tyrimas parodė, kad laimingi darbuotojai yra 8–12 % produktyvesni. Ne vienas tyrimas taip pat įrodė, kad pirmadienis yra mažiausiai produktyvi savaitės diena. Tuo tarpu patys darbuotojai žino, kad nemažą dienos dalį praleidžia atidėliodami svarbius darbus. Žinodami, kad darbo savaitė yra trumpa, o savaitgalis – visai ant nosies, darbuotojai būtų labiau motyvuoti darbus atlikti per trumpesnį laiką.

Naujojoje Zelandijoje buvo atliktas aštuonių savaičių trukmės tyrimas, kurio metu žmonės dirbo tik po keturias dienas per savaitę. Jie teigė, kad jiems patinka trijų dienų savaitgalis, o mokslininkams pavyko užfiksuoti išaugusį produktyvumą, pagerėjusį komandinį darbą ir produktyvesnę atmosferą biure. Tuo tarpu atliktų darbų kokybė visiškai nepakito. Tačiau kai kurie darbuotojai teigė negalintys prisitaikyti prie išaugusio tempo ir sugrįžo prie penkių dienų darbo savaitės.

Tai turbūt reiškia, kad trijų dienų savaitgalis nėra universalus visiems tinkantis sprendimas. Kadaise net dviejų dienų savaitgalis buvo sutiktas labai priešiškai, o dabar tai – standartas. Galbūt kada nors turėsite galimybę pasirinkti ir dar vieną dieną poilsiui. Nors vis tiek geresnis sprendimas būtų tiesiog susirasti tokį darbą, nuo kurio nepavargtumėte.