Šveicarijos regionas uždraudė burkas
Švei­ca­ri­jos šiau­rės ry­tuo­se esan­tis Sankt Ga­le­no kan­to­nas per re­fe­ren­du­mą ryž­tin­gai nu­bal­sa­vo už bur­kų drau­di­mą. Tai jau an­tras Švei­ca­ri­jos re­gio­nas, užd­rau­dęs vie­šo­sio­se vie­to­se vil­kė­ti vi­są kū­ną ir vei­dą sle­pian­čius dra­bu­žius.

Beveik 67 proc. Sankt Galeno rinkėjų balsavo už naująjį įstatymą. Sankt Galenas pasekė pietinio Tičino kantono pavyzdžiu, kur prieš dvejus metus priimtas įstatymas prieš burkas ir kitokius musulmoniškus drabužius.

Pernai Sankt Galeno įstatymų leidėjai parengė įstatymo tekstą, kuriame nurodoma, kad „bet kuriam asmeniui, kuris viešojoje vietoje pasirodo užsidengęs veidą, kad būtų neatpažįstamas, ir taip kelia grėsmę visuomenės saugumui ar socialinei bei religinei taikai, grės bauda“. Įstatymui pritarė regioninis parlamentas, o sekmadienį dėl jo balsavo žmonės. Šveicarijos centrinė valdžia pernai pasipriešino iniciatyvai įvesti nacionalinį burkų draudimą, paliko tai spręsti patiems kantonams. Tačiau kitais metais gali tekti balsuoti visos šalies gyventojams, nes populistinė dešinioji Šveicarijos liaudies partija surinko 100 tūkst. parašų, kad šiuo klausimu būtų rengiamas nacionalinis referendumas.

Didžiausia Šveicarijoje islamo organizacija Islamo centrinė taryba rekomendavo moterims toliau dengti veidus ir sakė atidžiai stebėsianti draudimo įgyvendinimą ir pasitelksianti teisinius veiksmus, jeigu reikės.

Praėjusį mėnesį Šveicarijos teisingumo ministerijos paskelbti duomenys rodo, kad draudimas labiausiai paveikė kaukėtus futbolo sirgalius, nebuvo jokių baudų už burkų ar nikabų dėvėjimą. Musulmonai sudaro apie 5 proc. Šveicarijos gyventojų, dauguma jų yra imigrantai iš buvusios Jugoslavijos.

Modifikuotas maistas

Taip pat sekmadienį visos Šveicarijos rinkėjai atmetė dvi schemas, susijusias su žemės ūkiu ir maisto saugumu. Šiomis iniciatyvomis buvo siekiama skatinti vietos ūkininkus ir „etinius standartus“ maisto gamybos srityje, įskaitant draudimą auginti genetiškai modifikuotas kultūras. Atrodo, kad žlugo iniciatyvos „Sąžiningas maistas“ ir „Maisto suverenumas“, kurioms nepritaria vyriausybė.

Pagal įtakingos šalies ūkininkų sąjungos remiamą schemą „Maisto suverenumas“ buvo raginama imtis gaugybės priemonių, įskaitant visišką genetiškai modifikuotų produktų (GMP) draudimą. Prieš ją balsavo 71 proc. rinkėjų. Schema „Sąžiningas maistas“, pagal kurią vyriausybė būtų turėjusi propaguoti aplinkai ir gyvūnams palankų, sąžiningai pagamintą maistą, atmesta 64 proc. balsų.

Rinkėjai pritarė trečiai priemonei, pagal kurią Šveicarijos vyriausybė visoje šalyje turi gerinti dviračių takus ir kitą infrastruktūrą – už tai pasisakė maždaug 72 proc. jų.