Švedijos policija mano, jog rado pavogtas karališkąsias relikvijas
Iš vie­nos Šve­di­jos ka­ted­ros per­nai pa­vog­tos kul­tū­ri­ne ir is­to­ri­ne pra­sme ne­įkai­no­ja­mos ka­ra­liš­ko­sios bran­ge­ny­bės ga­li­mai bu­vo su­ras­tos, an­tra­die­nį pa­skel­bė po­li­ci­ja.

„Panašu, kad pavogtos karaliaus Karlo IX laidotuvių regalijos buvo aptiktos Stokholmo rajone“, – sakoma išplatintame pareiškime.

Daugiau detalių bus atskleista, „kai įsitikinsime, kad tai tikrai yra pavogtos regalijos“, pridūrė policija.

Šiuo metu yra teisiamas vienas 22 metų Švedijos pilietis, galimai pavogęs 65 mln. kronų (6,3 mln. eurų) vertės brangenybių, įskaitant brangakmeniais puoštą karūną.

1611 metų regalijas, skirtas karališkųjų asmenų laidotuvėms, iš Strengneso katedros liepos 31 dieną pavogė du asmenys. Antras įtariamasis yra sulaikytas, bet jam dar nepateikti jokie kaltinimai.

Pavogtos brangenybės, kurios dedamos į karstą ar ant jo, simbolizuoja mirusio karališkojo asmens tapatybę ir socialinį rangą.

Kai kurios laidotuvių regalijos yra laikomos Strengneso, Upsalos ir Vesteroso katedrose, bet Švedijos karūnos brangenybės saugomos karališkųjų rūmų Stokholme požemiuose.