Švedija siekia tapti nerūkančia šalimi
Šve­di­jo­je tam ti­kro­se vie­to­se, to­kio­se kaip žai­di­mų aikš­te­lės ir trau­ki­nių sto­čių plat­for­mos, nuo ki­tų me­tų lie­pos 1 die­nos bus drau­džia­ma rū­ky­ti kad ir lau­ke. Drau­di­mas ga­lios ir lau­ko res­to­ra­nuo­se bei prie įėji­mų į rū­ky­mo ka­bi­nas.

Šiuo metu Švedijoje leidžiama rūkyti tam tikslui skirtose vietose daugumoje darboviečių ir viešųjų vietų. Oficialūs skaičiai rodo, kad 2016 metais kasdien rūkydavo tik 11 proc. iš 10 mln. Švedijos gyventojų. Maždaug 10 proc. jų rūkydavo retkarčiais.

Rūkyti baruose ir restoranuose Švedijoje draudžiama nuo 2005-ųjų gegužės. Naujojo įstatymo tikslas – pasiekti, kad iki 2025 metų Švedija taptų šalimi, kurioje apskritai nerūkoma.