Sūrio skonis autorių teisių nesaugomas
Mais­to pro­duk­tų sko­nio au­to­riaus tei­sės ne­ga­li­ma įre­gis­truo­ti, nes tai per­ne­lyg su­bjek­ty­vu, taip an­tra­die­nį nu­spren­dė Eu­ro­pos Tei­sin­gu­mo Teis­mas (ETT) ir at­me­tė olan­dų sū­rio ga­min­to­jos skun­dą prieš kon­ku­ren­tus.

ETT nurodė, kad maisto skonio negalima ginti autorių teisių įstatymais, nes jo „negalima identifikuoti tiksliai ir objektyviai“, kaip tai galima padaryti su nuotrauka, daina ar rašytiniu kūriniu.

Olandų bendrovė „Levola“ įrodinėjo, kad konkurentė „Smilde“ pažeidė jos autoriaus teisę pristatydama produktą, kurio skonis toks pats, kaip ir jos tepamojo sūrio su žolelėmis „Heksenkaas“.

Bylą Europos Teisingumo Teismui perdavė Olandijos apeliacinis teismas, prašydamas nuspręsti, ar šiuo atveju gali būti taikomi Europos autorių teisių įstatymai. Liuksemburge įsikūręs ETT atmetė „Levolos“ argumentus.

Kad būtų galima taikyti autorių teisių taisykles, atitinkamas dalykas turi būti „išreikštas taip, kad jį būtų galima gana tiksliai ir objektyviai identifikuoti“, – nurodė ETT.

„Teismas mano, kad maisto produkto skonio negalima tiksliai ir objektyviai identifikuoti, – sakė ETT. – Skirtingai nei, pavyzdžiui, literatūros, tapybos, kinematografijos ar muzikos darbai, kurie yra tiksli ir objektyvi raiška, maisto produkto skonis identifikuojamas tik remiantis skonio pojūčiais ir patirtimi, kurie yra subjektyvūs ir kintantys.“

Be to, teismas pažymėjo, kad šiuo metu nėra prieinamos mokslinės technologijos, kurią pasitelkus galima būtų „tiksliai ir objektyviai“ identifikuoti konkretaus maisto produkto skonį, siekiant atskirti jį nuo kitų panašių maisto produktų.