Sudaužytas ekranas pasitikėjimo nekelia
Jung­ti­nių Vals­ti­jų gy­ven­to­jai iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų su­dau­žy­tų ekra­nų kei­ti­mui 2017 me­tais iš­lei­do 3,4 mlrd. do­le­rių. To­kio re­mon­to per­nai pri­rei­kė 50 mln. te­le­fo­nų.

Sudužęs ekranas – dažniausia išmaniųjų telefonų taisymo priežastis – 29 proc. visų remonto atvejų. Toliau šiame sąraše – subraižytas ekranas (27 proc.), telefono akumuliatoriaus problemos (22 proc.).

Bendrovės „SquareTrade“ tyrimas taip pat atskleidė, kad amerikiečiai šių kasdienio naudojimo prietaisų taisyti neskuba. Du trečdaliai apklaustųjų pareiškė, kad to nedarytų, kol prietaisas veikia, 59 proc. jų teigė, jog veikiau įsigytų naują telefoną, nei remontuotų senąjį.

Kita vertus, sudaužytas išmaniojo telefono ekranas gadina savininko įvaizdį. 15 proc. apklausos dalyvių pripažino, kad asmuo, per pasimatymą turintis telefoną sudaužytu ekranu, nekelia pasitikėjimo.