Slovakijoje suimta moteris už tai, kad kasdien kankino kaimynus G. Verdi opera
Slo­va­ki­jo­je su­lai­ky­ta mo­te­ris, ku­ri 16 me­tų kas­dien po 16 va­lan­dų vi­su gar­su gro­jo Giu­sep­pe Ver­di ope­rą. Slo­va­kei gre­sia iki tre­jų me­tų pra­leis­ti ka­lė­ji­me.

Kaimynai namą praminė „operos teatru“.

„Remiantis liudininkų parodymais ir kriminalinių tyrėjų nuomone, policija nustatė, kad kaltinamoji tyčia kenkė kaimynų gyvenimo kokybei“, – po suėmimo sakė policijos pareigūnė.