Skarą viešumoje nusirišusiai iranietei skirti vieni metai kalėjimo
Ira­nie­tė, ku­ri per pro­tes­to ak­ci­ją vie­šu­mo­je nu­si­ri­šo pri­va­lo­mą ry­šė­ti ska­rą, bu­vo nu­teis­ta ka­lė­ti vie­nus me­tus, ta­čiau su­lau­kė aukš­čiau­sio­jo ly­de­rio ma­lo­nės, sek­ma­die­nį pra­ne­šė jos ad­vo­ka­tas Pa­ya­mas De­refs­ha­nas.

Teisininkas agentūrai AP sakė, kad teismas bausmę Vidai Movahed skyrė kovą po to, kai ji buvo pripažinta kalta skatinant viešą „ištvirkimą“. Jauna moteris buvo sulaikyta lapkritį.

Apie nuosprendį vietos žiniasklaidai pranešęs advokatas sakė, kad V. Movahed yra įtraukta į asmenų, kuriems suteikta malonė, sąrašą, tačiau dar vyksta jos paleidimo procedūros. Valdžios atstovai padėties nekomentuoja.

Aukščiausiasis lyderis ajatola Ali Khamenei kartaus suteikia malonę nuteistiesiems.

32 metų V. Movahed yra vadinama „Enghelabo gatvės mergina“. 2017 metais ji trumpam buvo sulaikyta po to, kai viešumoje nusirišo skarą ir iškėlė ją į orą. Pernai Irane dėl panašių kaltinimų buvo suimtos 29 moterys.