Senutė pasigedo savo dolerių
Prieš ke­le­tą die­nų se­ny­vo am­žiaus len­kė pra­ne­šė po­li­ci­jai, kad pa­si­ge­do tūks­tan­čių do­le­rių. Ta­čiau vė­liau pa­aiš­kė­jo ga­na keis­to­kas pi­ni­gų li­ki­mas. Šią is­to­ri­ją prieš ke­le­tą die­nų pa­vie­ši­no Len­ki­jos ra­di­jo nau­jie­nų agen­tū­ra IAR.

80 metų Glivicės gyventoja kreipėsi į policiją ir papasakojo, jog pažįstamas Dawidas, ketinęs keliauti į JAV, veikiausiai nugvelbė iš jos keletą krūvelių amerikietiškų banknotų. Tačiau pensininkės duodami parodymai buvo nenuoseklūs ir pareigūnams kėlė abejonių. Nors bankas patvirtino faktą, jog klientė iš savo banko sąskaitos pasiėmė 40 tūkst. JAV dolerių (148 tūkst. zlotų, 35 tūkst. eurų).

Kol policininkai aiškinosi, kur galėjo pradingti močiutės pinigai, į nuovadą prisistatė jos draugė. Ji atnešė šūsnį sukarpytų pinigų. Panašaus amžiaus moteris pasakojo, kad bičiulei pasiguodus apie vagystę ji sumanė žvilgtelėti į draugės šiukšliadėžę. Tarp obuolių lupenų ir kitų atliekų buvo matyti pinigų skutelių.

Policijos pareigūnai iš skiautelių suklijavo 1045 banknotus. Kaip spėjama, senatvine silpnaprotyste serganti moteris pati juos galėjo sukarpyti ir išmesti. Pareigūnų teigimu, pensininkė akivaizdžiai jau nebegali savimi pasirūpinti ir jai reikia artimųjų priežiūros.