Senjorai ir karvės apsigyvens kartu
De­ly­je pla­nuo­ja­ma įkur­ti spe­cia­lius na­mus pa­gy­ve­nu­siems žmo­nėms ir kai ku­rioms iš tūks­tan­čių šio did­mies­čio kar­vių.

Pristatydamas programą vietos plėtros ministras Gopalas Rai sakė, kad karvės ir senjorai gyvens šalia. Pirmoji tokia įstaiga numatoma Delio pietvakariuose.

„Kai karvė nebeduoda pieno, žmonės ją palieka, ir ši atsiduria prieglaudoje. Panašiai apleidžiami ir į senelių namus išsiunčiami seni žmonės, net ir iš turtingų šeimų“, – vietos žiniasklaidai sakė G. Rai.

Be kitų, į programą įtrauktos visur esančių ir kartais pavojų keliančių miesto beždžionių „gimstamumo kontrolės“ priemonės, valkataujančių šunų sterilizavimas ir elektroninės mikroschemos karvėms bei augintiniams. Be to, žmonės, nebegalintys pasirūpinti savo karvėmis, galės už nedidelį mokestį jas apgyvendinti specialiuose centruose.

Delio gatvėse dažnai galima matyti karvių, trukdančių eismui ir ėdančių atliekas. Kiekvieną mėnesį mieste sugaunama maždaug 600 galvijų, jie perkeliami į prieglaudas.

Per 2012 metų naminių gyvulių surašymą paaiškėjo, kad visoje Indijoje yra daugiau kaip 5 mln. neprižiūrimų karvių. Delyje jų buvo daugiau kaip 12 tūkstančių.