Seni „bebrų“ įpročiai nesikeičia?
Ket­vir­ta­die­nį Lie­tu­vos so­cia­led­mo­kra­tų dar­bo par­ti­ja „rep­re­zen­ta­ci­nėms reik­mėms“ įsi­gi­jo 19 bu­te­lių vy­no. Tą pa­čią die­ną „soc­dar­bie­čiams“ bu­vo pa­tvir­tin­ta 200 tūkst. eu­rų biu­dže­to do­ta­ci­ja.

Žurnalistė Rita Miliūtė savo „Facebook“ paskyroje pasidalino Lietuvos socialdemokratų darbo partijai ketvirtadienį, spalio 18 dieną išrašytos sąskaitos faktūros kopija, kurioje užfiksuota, jog partijos vardu pirkta 19 butelių vyno už 129,68 eurus „reprezentacinėms reikmėms“.

„11 balto, 8 raudono. Taip rinkimuose nedalyvavusi, bet jau parlamentinė Socdemų darbo partija vakar atžymėjo visas Seimo statuto užtvaras nunešusias pataisas LVŽS partneriams pafinansuoti. O, pamenu, Algirdo Mykolo laikais ir Kirkilas su Bernatoniu gerą viskį su lašeliu martinio gerdavo“, – tokią situaciją pakomentavo Rita Miliūtė.

Sąskaita faktūra, kuria savo "Facebook" paskyroje pasidalino Rita Miliūtė

LŽ primena, kad būtent vakar, tą pačią dieną, kai buvo pirkti alkoholiniai gėrimai, Seimas priėmė pataisas dėl partijų finansavimo ir rinkimuose nedalyvavusiai valdančiajai Lietuvos socialdemokratų darbo partijai (LSDDP) turės būti skiriama biudžeto dotacija – 200 tūkst. eurų. Už socialdarbiečių inicijuotas pataisas, kurios joms lemia valstybės finansavimą, ketvirtadienį balsavo 72 Seimo nariai, po vieną buvo prieš ir susilaikė. Opozicija protestuodama paliko posėdžių salę. Už pataisas balsavo valdantieji „valstiečiai“ su socialdarbiečiais, koaliciją remianti „Tvarkos ir teisingumo“ frakcija. Taip pat pataisas parėmė du Seimo narių Mišrios grupės atstovai.