Sausuolis. Nacionaliniai Afrikos politiniai ypatumai
1980 m. ba­lan­džio 12 die­ną pa­sau­lį aps­krie­jo ži­nia – nie­kam ne­ži­no­mas Li­be­ri­jos ar­mi­jos vir­ši­la Sa­mue­lis K. Doe or­ga­ni­za­vo ka­ri­nį per­vers­mą ir pa­ša­li­no iš pos­to pre­zi­den­tą Wil­lia­mą R. Tol­ber­tą. Il­gai ne­lau­kiant, pre­zi­den­tas bu­vo nu­šau­tas, o vi­sas vy­riau­sy­bės ka­bi­ne­tas – su­im­tas.

Po dešimties dienų, džiūgaujant miniai, visi ministrai buvo išrengti, sostinės Monrovijos gatvėmis nuvesti iki paplūdimio ir sušaudyti. Kiekvieną iš ministrų pakirto vidutiniškai 50–60 kulkų o pusgirčiai kareiviai kurį laiką smaginosi pašaudydami į lavonus.

Samueliui K. Doe buvo vienas po kito nukirsti rankų ir kojų pirštai, nupjautos ausys, kiek pavedžiotas sostinės gatvėmis, galiausiai sukapotas į gabalus, iškeptas ir suvalgytas.

Pats Samuelis K. Doe valdžia džiaugėsi bemaž dešimtmetį, šalyje vykstant nuolatiniams konfliktams „visų su visais“, kol galiausiai buvo nuverstas Charleso Tayloro ir Prince‘o Y.Johnsono, kurie nutarė savo polinkių neslėpti ir nufilmavo Samuelio K.Doe egzekuciją parodydami ją per vakaro žinias bei išplatindami informaciją pasauliui.

Samueliui K. Doe buvo vienas po kito nukirsti rankų ir kojų pirštai, nupjautos ausys, kiek pavedžiotas sostinės gatvėmis, galiausiai sukapotas į gabalus, iškeptas ir suvalgytas.

Charles Tayloras ir Prince'as Y.Johnsonas abipuse draugyste ilgai nesidžiaugė ir pastarasis buvo priverstas bėgti iš šalies, kurioje vyko nenutrūkstamas pilietinis karas.

Ponas Ch.Tayloras, kurį laiką tapo formaliu Liberijos lyderiu ir pagarsėjo nėščiųjų kasimu į smėlį bei savo kareivių valgymu.

Stiprėjant nepasitenkinimui ir Ch.Taylorui teko spruko iš šalies, kurį laiką slapstytis Nigerijoje. Galiausiai buvęs lyderis buvo suimtas ir tarptautinio teismo (teismas truko 10 metų) pripažintas kaltu bei nuteistas 50 metų laisvės atėmimo bausme. Šiuo metu bausmę atlieka viename Didžiosios Britanijos kalėjimų.

Prince'as Y.Johnsonas grįžo į Liberiją, kaip doras krikščionis, kur tęsė pakankamai sėkmingą politinę karjerą. Pasirodžius filmuotai medžiagai, kurioje jis gerdamas „Budweiser“ juokauja su savo asistentu ir stebi Samueliui K. Doe pjaunamą ausį, jo karjera kiek susvyravo, bet… P.Y.Johnsonas sugebėjo susitaikyti su S.K.Doe šeima ir viskas nurimo.

Šiuo metu Liberija gyvena santykinai ramiai ir taikiai.

Kas kiek galite, kas kiek norite:

PayPal.Me/Sausuolis

Remiate Sausuolį – remiate Lietuvos gynybos stiprinimą!

Pagarbiai,

Sausuolis