Sakartvele rastas lobis
Sa­kart­ve­lo ar­cheo­lo­gai se­no­vi­nio mies­to tvir­to­vės Samš­vil­dės griu­vė­siuo­se, esan­čiuo­se ša­lies pie­tuo­se, sa­vait­ga­lį ap­ti­ko XII-XIII am­žiaus auk­so ir bron­zos mo­ne­tų lo­bį.

Kaip pranešė Sakartvelo nacionalinė kultūros paveldo apsaugos agentūra, monetos buvo rastos medinėje dėžėje, paslėptoje po vienų iš citadelės patalpų grindimis. Iš viso aptikta per 270 monetų.

Valant jas paaiškėjo, kad bent trys yra Sakartvelo monarchų laikų. Ant vieno radinio matyti užrašas: „Caraitė didžioji, šalies ir tikėjimo grožis, Tamar – Georgijaus dukra, mesijo garbintoja.“

Specialistai neatmeta tikimybės, kad tarp monetų gali būti ir dar nežinomų egzempliorių. Kaip sakė archeologų ekspedicijos vadovas Davidas Berikašvilis, aptikta varinių luitų ir plokščių, skirtų pinigams leisti. Ekspertų nuomone, tai gali būti požymis, kad Samšvildėje galėjo būti monetų kalykla.

Moksliniai tyrimai tvirtovės griuvėsiuose atliekami nuo 2013 metų.