Rygoje – tolerancijos lokiai iš Berlyno
Ry­gos Do­mo ka­ted­ros aikš­tė­je lie­pos 12 die­ną iš­si­ri­kia­vo 149 dvi­me­tri­niai, skir­tin­gų ša­lių sim­bo­li­ka de­ko­ruo­ti lo­kiai. Šie tarp­tau­ti­nės, po pa­sau­lį ke­liau­jan­čios par­odos „U­ni­ted Bud­dy Bears“ eks­po­na­tai – Vo­kie­ti­jos do­va­na šie­met sa­vo vals­ty­bin­gu­mo šimt­me­tį šven­čian­čiai Lat­vi­jai.

Bičiuliškų meškų draugijoje – ir lietuviškos trispalvės spalvomis dekoruotas menininkės Onos Paliukienės darbas. Kiekvieną lokį šaliai būdingomis spalvomis bei simbolika ištapė tų šalių dailininkai. Iki rugpjūčio 22 dienos vyksiančioje parodoje Rygoje rodomi 149 lokiai – tiek valstybių yra pripažinusios Jungtinės Tautos.

Iš pradžių pasklidę po Berlyną, vėliau pradėję keliauti po pasaulį šie lokiai tapo pagarbos kitoms kultūroms ženklu.

Keliauja per pasaulį

2001 metais Berlyno menininkams – dailininkams Evai ir Klausui Herlitzams bei skulptoriui Romanui Strobliui – kilo idėja iš meteorologinėms sąlygoms atsparaus stiklo pluoštu padengto plastiko pagaminti skirtingas valstybes reprezentuojančių lokių. Tada jų buvo sukurta 350, visi pasklido po miestą ir tapo pagarbos kitoms kultūroms ženklu. O sekančiais metais, 2002-aisiais, pradėtas per pasaulį keliaujančios parodos projektas „United Buddy Bears“. Iki šių metų paroda jau yra aplankiusi visus žemynus, 30 šalių, ją pamatė apie 40 mln. žmonių.

Prie daugelio Vokietijos ambasadų įvairiose šalyse taip pat pastatyti tokie tolerancijos simboliai, juos sukūrė tų šalių menininkai. Ambasadų lokiai atskleidžia Vokietijos ir šalies, kurioje įsikūrusi ambasada, simboliką.

Keliaujančių lokių parodos šūkis: „Mums reikia vieni kitus geriau pažinti, tada vieni kitus geriau suprasime, labiau pasitikėsime ir galėsime taikiai gyventi.“ Tolerancijos mintį nešančius lokius Rygoje lankytojai apžiūrinėjo šypsodamiesi. Daugelis linksmai iš tolo bandė atspėti, kurios tai šalies atstovas.

Kai kurie lokių dekoruoti gana santūriai, pavyzdžiui, Japonijos atstovas yra baltas, tik su raudonu rutuliu ant vieno delno – atpažįstamas iš vėliavos simbolikos. Kubos lokys rūko cigarą, o Ukrainos – iš tolo išsiskiria cerkvių bokštais mėlyno dangaus fone.

Lietuviški eksponatai

Lietuviškų lokių iš viso yra sukurta keturi. Be trispalvio O. Paliukienės lokio, 2005 metais Seule vykusioje parodoje dalyvavo lietuviškas meškinas, kurį menininkė Dalia Likšaitė dekoravo Baltijos jūros ir jos paplūdimių spalvomis. Palanga tuomet pažymėjo savo 750 metų sukaktį.

Prieš kelerius metus Vokietijos ir Lietuvos simbolika dekoruoti lokiai pastatyti prie Vokietijos ambasados Vilniuje. Jų autoriai – Viekšnių gimnazijos moksleiviai bei viešą konkursą laimėjęs menininkas Vincas Matonis.

Keliaujanti paroda kartu su UNICEF organizacija renka aukas bei rengia aukcionus. Surinktos lėšos yra skiriamos šalies, kurioje tuo metu vyksta paroda, vaikų ligoninėms. Iš viso šiam tikslui jau yra surinkta 2,28 mln. eurų. Lėšos, surinktos parodoje Latvijos sostinėje, atiteks Rygos vaikų ligoninei.