Rusijos tyrėjai prašomi išsiaiškinti Puškino mirties aplinkybes
Le­ning­ra­do ra­jo­no de­pu­ta­tas krei­pė­si į Ru­si­jos ty­ri­mo ko­mi­te­tą (RTK) su pra­šy­mu iš­tir­ti poe­to Alek­sand­ro Puš­ki­no mir­ties ap­lin­ky­bes, pra­ne­šė Ru­si­jos ži­niask­lai­da. 

Leningrado rajono deputatas Vladimiras Petrovas laiške, adresuotame RTK, teigiama, kad kelia abejonių oficiali poeto mirties priežastis – sužeidimas šaunamuoju ginklu per dvikovą su Dantesu 1837 metais. Deputato nuomone, kai kurie garsaus poeto A. Puškino amžininkai manė, kad jis žuvo ne atsitiktinai, o jį pažinoję žmonės kalbėjo, kad buvo organizuotas sąmokslas, kurio auka jis tapo. Esą šioje istorijoje liko daug „baltų dėmių“.

V. Petrovas taip pat pažymėjo, kad papildomo tyrimo iniciatyva būtina, kad dėl moralinio ir kultūrinio A. Puškino autoriteto Rusijoje.

Žurnalistų klausiamas, kodėl nori, kad būtų tiriamas XIX amžiaus pirmos pusės įvykis, deputatas teigė, jog pirmiausia ši iniciatyva skirta 220-osioms garsaus rusų poeto gimimo metinėms, kurios bus minimos šiais metais, taip pat ir dvikovai.

A. Petrovas priminė, kad precedentas šiais laikais tirti istorinių asmenų žūties aplinkybes jau yra – Rusijos generalinė prokuratūra atnaujino caro šeimos žūties aplinkybių bylą.

Vasario 8 dieną suėjo 132 metai tai lemtingai dvikovai. Ji įvyko Juodosios upės teritorijoje, dabar tai – Peterburgo rajonas. Po dviejų dienų nuo kulkos sužeidimo per dvikovą garsus Rusijos poetas A. Puškinas mirė.