Rusijos aktyvistės surengė akciją „Gimdyk mėsą“
Ru­si­jos Sankt Pe­ter­bur­go ak­ty­vis­tės va­sa­rio 23 die­ną prie Le­ning­ra­do ra­jo­no ka­ri­nio ko­mi­sa­ria­to su­ren­gė ak­ci­ją prieš tar­na­vi­mą ar­mi­jo­je. 

Prie karinio komisariato pastato Sankt Peterburgo aktyvistės atnešė ryšulius, kuriuose buvo žalia mėsa. Ryšuliai turėjo asocijuotis su suvystytais kūdikiais. Apie tai „Radio Svoboda“ papasakojo akcijoje dalyvavęs fotografas Davidas Frenkelis.

„Radio Svoboda“ naujienų portalas priminė, kad Rusijoje vasario 23 dieną švenčiama Tėvynės gynėjo diena. Sovietų Sąjungos laikais ši diena nuo 1923 metų buvo minima kaip Raudonosios armijos sukūrimo. Vėliau tai tapo Sovietų armijos ir oro laivyno diena.