Rugsėjo 1-oji kitaip: nuobodžią ceremoniją Kinijoje pagyvino striptizo šokėja
Ki­ni­jo­je vie­no vai­kų dar­že­lio di­rek­to­rė, ofi­cia­lią nau­jų­jų ug­dy­mo me­tų pra­džios ce­re­mo­ni­ją ban­džiu­si pa­gy­vin­ti pi­kan­tiš­ku šo­kė­jos ant stul­po pa­si­ro­dy­mu, bu­vo at­leis­ta tė­vams pra­dė­jus reikš­ti pa­si­pik­ti­ni­mą so­cia­li­nė­je ži­niask­lai­do­je.

Vaikų darželyje „Xinshahui“ šalies pietuose esančiame Šendženo mieste ir daugumoje ugdymo įstaigų visoje Kinijoje prasidedant naujiems mokslo metams rengiamos ceremonijos, kurių metu paprastai būna pasirodymų ir kalbų.

Tačiau šio pirmadienio renginys minimame darželyje direktorei Lai Rong kainavo darbą.

Socialinėje žiniasklaidoje paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti prie stulpo besiranganti menkai apsirengusi šokėja ir priblokšti vaikai žygiuojančio orkestro uniformomis.

Kai kas bandė pamėgdžioti temperamentingus judesius: keli maži berniukai suko klubus ir šoko vieni aplink kitus. Fone girdisi šokiruotų tėvų komentarai apie tokio numerio tinkamumą.

Daug kas socialiniuose tinkluose reiškė pasipiktinimą, grasino atsiimti savo vaikus iš darželio ir ragino Lai Rong atsistatydinti.

„Šokis ant stulpo sugrįžimo į ugdymo įstaigą ceremonijoje? Kaip galiu jiems patikėti savo vaikus? Pasiimsiu savo vaiką ir prašysiu grąžinti pinigus“, – platformoje „WeChat“ rašė vienas tėvų.

„Tai direktorė ar idiotė?“ – į „Twitter“ panašiame tinkle „Weibo“ komentavo kitas.

SMS žinutėje tėvams Lai Rong atsiprašė už „klaikius pamatytus vaizdus“ ir už tai, kad ji nepatikrino, kaip atrodo šokėjos numeris. Direktorė pridūrė, kad šokis turėjo pagyvinti atmosferą.

Po kelių valandų vietos švietimo pareigūnai paskelbė, kad atleido direktorę ir pradėjo tyrimą darželyje „Xinshahui“.

„Kitos rajono ugdymo įstaigos turėtų apmąstyti šį incidentą ir griežtai laikytis švietimo standartų“, – sakoma Baoano ugdymo biuro pareiškime.

„Galėčiau būti ir mirusi. Jau praradau viltį gyventi“, – valstybiniam bulvariniam laikraščiui „Global Times“ sakė Lai Rong.

Tai buvo tik vienas iš kelių incidentų, įvykusių Kinijoje prasidedant šiems mokslo metams. Savaitgalį tėvai skundėsi, kad per šeštadienio vakaro televizijos laidą, kurią buvo privalu žiūrėti, 12 minučių truko reklamos – daugiausia mokymosi internetu kursų ir kanceliarijos prekių.

Anksčiau šeštadienį policija centrinėje Hunano provincijoje areštavo 46 žmones iš kelių šimtų protestuotojų, susirinkusių pareikšti nepasitenkinimo vietos mokyklų sistema.

Kaip rodo pranešimai socialinėje žiniasklaidoje, tėvai pasipiktino nurodymu perkelti savo vaikus į vienos privačios mokyklos bendrabučius ir su tuo susijusiu dideliu mokesčio už mokslą padidėjimu.