Rokiškis Rabinovičius. Kiek savo „Facebook“ draugų iš tiesų pažįstate?
Ro­kiš­kis Ra­bi­no­vi­čius sa­vo as­me­ni­nė­je „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je ra­šo, kad  per pir­mus tris pra­ėju­sių 2018 me­tų mė­ne­sius Fa­ce­book už­da­rė be­veik 600 mi­li­jo­nų „a­kaun­tų“ – dau­gu­ma bu­vo fei­ki­niai. Per dar kiek il­ges­nį lai­ką – jau ge­ro­kai virš mi­li­jar­do.

Kai bendraujate su nepažįstamu žmogumi Facebook sistemoje, pirmiausiai sau užduokite klausimą, ar tikrai tas žmogus tikras. Jei jūs jo nematėte gyvai ar bent jau per TV – tai gali būti, kad to žmogaus išties ir nėra.

To žmogaus nuotraukos gali būti tikros, bet išties ne to žmogaus, o, pvz., nugvelbtos iš Latvijos, kur žmonės gi gyvena taip panašiai, kaip ir mes.

To žmogaus tekstai gali būti nugvelbti iš kitų žmonių – būna taip, kad kažkas rašo žinutes, o kokia nors spaminė programa – tiesiog jas kopijuoja.

Gali būti, kad jūs kur nors bendraujate su žmogumi, kuris atrodo lyg ir kažkoks pusdurnis, bet lyg ir tikras. Gali būti, kad tai išties žmogus, bet jis gyvena kažkur Afrikoje ir su jumis susirašinėja, naudodamas Google Translate.

Taip, būna, kad koks nors dėdė iš Indijos, Turkijos ar kokios nors Afrikos šalies vaizduoja 19-metę kaunietę, kuri nori santykių. Google Translate tam labai padeda.

O gali būti, kad jums į draugus prašosi koks nors JAV kariškis, generolas. Žinoma, kaip gi ne. Pilnas FB tokių generolų.

O būna, kad krūva iš kažkur susibėgusių durnių kokio nors portalo pašarintą straipsnį komentuoja, pasakodami, kaip gerai buvo tarybiniais laikais ir kaip dabar yra blogai. Irgi atrodo kaip tikri, nors tikrų dažnai būna mažiau kaip pusė.

Facebook turi automatines sistemas – iš esmės, Dirbtinis Intelektas, kuris pagal krūvas visokių specifinių požymių atskirdinėja, kur akauntas tikro žmogaus, o kur ne. Tik taip ir gaunasi tuos šimtus milijonų akauntų šalinti.

Deja, tos sistemos veikia ne visai tobulai – kartais išbanina ir tikrus žmones, o kartais feikus praleidžia.

Nors šimtai milijonų fake akauntų yra ištrinama, daug jų pasilieka. Turėkit omeny.

Tikri žmonės yra tie, kuriuos žinai iš realaus, ne feisbukinio gyvenimo.