Richardas Bransonas skelbia naujos kartos kondicionieriaus sukūrimo konkursą
Da­bar pa­sau­ly­je yra apie 1,2 mlrd. kon­di­cio­nie­rių, ta­čiau net pa­tys pa­žan­giau­si vei­kia vos 14 % efek­tyv­mu. Prog­no­zuo­ja­ma, kad dėl glo­ba­li­nio at­ši­li­mo kon­di­cio­nie­rių nau­do­to­jų iki 2050 me­tų at­si­ras dar 3,3 mi­li­jar­dai, o tai sa­vo ruo­žtu ka­tas­tro­fiš­kai pa­di­dins elek­tros są­nau­das.

Global Cooling Prize premija turėtų padėti sustabdyti nesulaikomą klimato kaitą. Palaikant Indijos vyriausybei, garsiam britų verslininkui Richardui Bransonui ir kitiems partneriams, paskelbtas efektyvių, energiją taupančių vėsinimo technologijų sukūrimo konkursas. Projekto pristatymas patikėtas R. Bransonui. Nugalėtojai pasidalins trijų milijonų dolerių prizų fondą.

Konkurso dalyviai turi sukurti gyvenamųjų patalpų oro vėsinimo technologiją, kurios neigiamas poveikis klimatui būtų mažesnis už dabar egzistuojančių bent jau penkis kartus. Be to, naujas kondicionierius gali būti ne daugiau, nei dvigubai brangesnis už egzistuojančius. Optimalios jo charakteristikos: galingumas – ne daugiau nei 700 W, o per parą turi sunaudoti ne daugiau, nei 14 litrų vandens.

Dalyvių paraiškos su pagrindine idėja priimamos nuo 2018 lapkričio iki 2019 birželio. Paskui iki rugpjūčio reikės pristatyti jau nuodugnų techninį idėjos pagrindimą. Įvertinus projektus, 10-čiai finalistų bus sumokėta po 200 000 dolerių veikiančio projekto prototipo gamybai. Prototipą reikės pagaminti iki lapkričio. Nugalėtojas gaus 1 mln. dolerių 2020 metų lapkritį-gruodį.