Redakcijos paštas. Nelengva
„Ma­ža­sis Pe­trai, klys­ti /-Ne­leng­va ma­ši­nis­tui“. Vai­kys­tė­je tu­rė­jau ilius­truo­tą kny­ge­lę „Trau­ki­nys“, ir jo­je bu­vo tos ei­lu­tės. Tei­sin­gos ei­lu­tės.

„Jis budi kiaurą parą, daboja ugnį, garą“. O jūs neturit nei simpatijos, nei empatijos, vien antipatiją. Atrask dabar kandidatūrą, kad būtų ir iš negausių gediminaičių, ir krykštaujanti moteris ir grakštaus batų numerio... Dar ir aplinkosaugą išmanytų, tai tikrai pernelyg daug išankstinių reikalavimų. Be to, dalyko išmanymo kriterijus negali būti absoliutus. Visi kada nors išmokstam. Todėl traukinys pagrįstai supyko kiaurą parą ir stovi Cvirkos, ne, Kudirkos stotelėje.

Nieko, susikratys. Nepraraskim geros nuotaikos. O gal jie galėtų laikinai pasamdyti buvusį ministrą, pasiūlę jam, pavyzdžiui, lyties keitimo operaciją? Ir į gediminaičius įstotų.

Jonas Žemkalnis